Browsing by Subject X-ray,

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trương, Hồng Hiếu; Lê, Tuấn Anh; Tô, Hải Tùng; Trần, Thị Thanh Vân; Soldatenkov, A. T (2014)

  • Azacrao ete được nghiên cứu từ những năm 1960 và đã có được nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật với khả năng tạo phức tốt, xúc tác chuyển pha... Gần đây, chúng tôi thực hiện nhiều nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất có tích hợp đồng thời các dị vòng với vòng crao ete, nhằm nghiên cứu các hoạt tính sinh học hữu ích và khả năng chuyển hoá hoá học của chúng. Nghiên cứu này đề cập tới quá trình khử hoá các azacrao ete trong điều kiện có mặt NaBH4 và chuyển hoá sản phẩm thu được dưới tác dụng của đimetyl axetylenđicacboxylat

Browsing by Subject X-ray,

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trương, Hồng Hiếu; Lê, Tuấn Anh; Tô, Hải Tùng; Trần, Thị Thanh Vân; Soldatenkov, A. T (2014)

  • Azacrao ete được nghiên cứu từ những năm 1960 và đã có được nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật với khả năng tạo phức tốt, xúc tác chuyển pha... Gần đây, chúng tôi thực hiện nhiều nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất có tích hợp đồng thời các dị vòng với vòng crao ete, nhằm nghiên cứu các hoạt tính sinh học hữu ích và khả năng chuyển hoá hoá học của chúng. Nghiên cứu này đề cập tới quá trình khử hoá các azacrao ete trong điều kiện có mặt NaBH4 và chuyển hoá sản phẩm thu được dưới tác dụng của đimetyl axetylenđicacboxylat