Browsing by Subject XAFS

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00195.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nguyễn, Văn Hùng; Hồ, Tiến Dũng; Lê, Hải Hưng; Nguyễn, Bá Đức; Nguyễn, Thị Thu Hoài; Đào, Xuân Viết (2003)

  • Làm đề tài cho nghiên cứu, đào tạo đại học, trên đại học và hợp tác quốc tế Lĩnh vực áp dụng là vật lý chất rắn và khoa học vật liệu Lập trình tính số để đánh giá các số liệu thực nghiệm Nên cấp tiếp kinh phí tạo điều kiện cho phát triển tiếp lý thuyết trên để áp dụng tính cho hợp chất và các hệ có kích thước nanô Hợp tác quốc tế với các nhà khoa học Đức và Mỹ Nghiên cứu một số hiệu ứng cao tần trong các hệ nanô Tiến hành tính số và so sánh với các kết quả thực nghiệm và từ các lý thuyết khác, trong đó hợp tác quốc tế để có số liệu thực nghiệm Tính các tham số của thế tượng tác nguyên tử Morse cho các hệ có cấu trúc khác nhau như fcc, bcc,hcp.Thế này rất quan trọng trong việc t...

Browsing by Subject XAFS

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00195.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nguyễn, Văn Hùng; Hồ, Tiến Dũng; Lê, Hải Hưng; Nguyễn, Bá Đức; Nguyễn, Thị Thu Hoài; Đào, Xuân Viết (2003)

  • Làm đề tài cho nghiên cứu, đào tạo đại học, trên đại học và hợp tác quốc tế Lĩnh vực áp dụng là vật lý chất rắn và khoa học vật liệu Lập trình tính số để đánh giá các số liệu thực nghiệm Nên cấp tiếp kinh phí tạo điều kiện cho phát triển tiếp lý thuyết trên để áp dụng tính cho hợp chất và các hệ có kích thước nanô Hợp tác quốc tế với các nhà khoa học Đức và Mỹ Nghiên cứu một số hiệu ứng cao tần trong các hệ nanô Tiến hành tính số và so sánh với các kết quả thực nghiệm và từ các lý thuyết khác, trong đó hợp tác quốc tế để có số liệu thực nghiệm Tính các tham số của thế tượng tác nguyên tử Morse cho các hệ có cấu trúc khác nhau như fcc, bcc,hcp.Thế này rất quan trọng trong việc t...