Browsing by Subject Y học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 31 to 50 of 50
 • 02050001897_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn (2013)

 • Electronic Resources; 173 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai (...); Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

 • 02050001897_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn (2013)

 • 173 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai (...); Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.; Electronic Resources

 • 02050001897_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn (2013)

 • 173 tr. + CD-ROM; Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh viện tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày (...); Luận văn ThS. Công tác xã hội --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 20013; Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương -Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại bệnh viện Tâm thần Ban ngày M (...); Electronic Resources

 • Tansanphoteluongphuong.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Dung Sơn Đức Hiên thị toản tập; 容山德軒氏纂輯 (1875)

 • 122 trang, 26.5x15.2 cm, Khoảng 200 bài thuốc chữa bệnh ôn dịch, cảm mạo, tê liệt, tả lị, chết đuối v.v. Có chú giải bằng chữ Nôm 64 vị thuốc. Sách được chia làm nhiều quyển nhỏ, mỗi quyển chủ trị về một khoa: Quyển 1: Thời chứng 時症. Quyển 2: Thương độc 傷毒 (...)

 • 224(1985-5)(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Trần Đức (1985)

 • Nền y học cổ truyền của dân tộc hình thành với những kinh nghiệm sáng tạo của nhân dân ta trong thực tiễn sinh hoạt lao động, về giữ gìn sức khỏe, đã phục vụ sản xuất và chiến đấu thắng lợi chống giặc ngoại xâm phương Bắc để bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng đất nước phồn vinh.

 • 00050000245.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Khánh Chi (2010)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về tổng hợp các hạt nano Fe3O4@SiO2@Au để ứng dụng trong y sinh học. Nghiên cứu và trình bày thực nghiệm mô hình tổng hợp hạt nanô oxit sắt từ Fe3O4@SiO2@Au với cấu trúc lõi vỏ thông qua phát triển mầm. Trình bày các kết quả thu được và khảo sát một số mẫu hạt nano đó

 • 00060000130.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Thị Lương; Trần, Thị Lệ Quyên; Hoàng, Văn Vinh; Hà, Thị Hằng (2011)

 • Khảo sát khả năng sinh CoQ10 của một số chủng nấm men được lưu giữ trong bộ giống nấm men của Bảo tàng Giống Vi sinh vật- Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân loại chủng có khả năng sinh CoQ10 cao. Nghiên cứu các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến lên men thu sinh khối và sinh CoQ10. Tách chiết CoQ10 bằng các phương pháp khác nhau nhằm tìm ra phương pháp tách chiết đơn giản và hiệu quả nhất Khảo sát khả năng sinh CoQ10 của 80 chủng nấm men được lưu giữ tại Bảo tàng giống Vi sinh vật cho thấy có 11,25% số chủng cho hàm lượng CoQ10 cao () Khảo sát khả năng sinh CoQ10 của 80 chủng nấm men được lưu giữ tại Bảo tàng...

 • TC_000046.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khang; Trần, Thị Long (1996)

 • The principles of this method are based on the HCG present in the pregnat women's urine which is able to retard the lectin activation in the lectin activation in the reaction hemagglutinating of red blood cells and can be detected by normal eyes. Therefore, this method has high sensitivity and accuraly and may be used to detect preguance early (about 7-10days after insemination). Besides, accordings to the amout of HCG in urine and strange trances in the lectin reaction, we can identify the age of the foetus, its good bad conditons. On that bases, we can precribe medicime for miscarriage of propose a method to perform a simple and effective abortion, which as a little affect on women'...

 • DT_00666.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Bích Thuận; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2006)

 • Tìm hiểu tác dụng chống viêm thực nghiệm của nấm Ganoderma lucidum đối với đối tượng động vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nghiên cứu khả năng bảo vệ vi sinh vật chống lại các chất ức chế sinh trưởng của nấm Ganoderma lucidum và khả năng bảo vệ peroxit hoá lipit tế bào gan chuột của nấm Ganoderma lucidum. Nuôi trồng và thu sinh khối nấm Ganoderma lucidum, tách chiết cao nấm Ganoderma lucidum từ sinh khối ; Đánh giá khả năng chống viêm thực nghiệm trên chuột nhắt trắng khi cho uống và tiêm dịch chiết nấm Ganoderma lucidum, khả năng bảo vệ vi sinh vật của nấm Ganoderma lucidum khi sử dụng NaN3 là chất ức chế sinh trưởng và khả năng bảo vệ peroxit hóa lipit tế bào gan chuột của dịch...

 • Tuyentapchuphuongditienkhaocuu選集諸方以便考救.pdf.jpg
 • Sách y học


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 42 trang, liệt kê các bài thuốc thường dùng theo kinh nghiệm của Lãn Ông.

Browsing by Subject Y học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 31 to 50 of 50
 • 02050001897_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn (2013)

 • Electronic Resources; 173 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai (...); Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

 • 02050001897_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn (2013)

 • 173 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai (...); Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.; Electronic Resources

 • 02050001897_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn (2013)

 • 173 tr. + CD-ROM; Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh viện tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày (...); Luận văn ThS. Công tác xã hội --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 20013; Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương -Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại bệnh viện Tâm thần Ban ngày M (...); Electronic Resources

 • Tansanphoteluongphuong.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Dung Sơn Đức Hiên thị toản tập; 容山德軒氏纂輯 (1875)

 • 122 trang, 26.5x15.2 cm, Khoảng 200 bài thuốc chữa bệnh ôn dịch, cảm mạo, tê liệt, tả lị, chết đuối v.v. Có chú giải bằng chữ Nôm 64 vị thuốc. Sách được chia làm nhiều quyển nhỏ, mỗi quyển chủ trị về một khoa: Quyển 1: Thời chứng 時症. Quyển 2: Thương độc 傷毒 (...)

 • 224(1985-5)(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Trần Đức (1985)

 • Nền y học cổ truyền của dân tộc hình thành với những kinh nghiệm sáng tạo của nhân dân ta trong thực tiễn sinh hoạt lao động, về giữ gìn sức khỏe, đã phục vụ sản xuất và chiến đấu thắng lợi chống giặc ngoại xâm phương Bắc để bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng đất nước phồn vinh.

 • 00050000245.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Khánh Chi (2010)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về tổng hợp các hạt nano Fe3O4@SiO2@Au để ứng dụng trong y sinh học. Nghiên cứu và trình bày thực nghiệm mô hình tổng hợp hạt nanô oxit sắt từ Fe3O4@SiO2@Au với cấu trúc lõi vỏ thông qua phát triển mầm. Trình bày các kết quả thu được và khảo sát một số mẫu hạt nano đó

 • 00060000130.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Thị Lương; Trần, Thị Lệ Quyên; Hoàng, Văn Vinh; Hà, Thị Hằng (2011)

 • Khảo sát khả năng sinh CoQ10 của một số chủng nấm men được lưu giữ trong bộ giống nấm men của Bảo tàng Giống Vi sinh vật- Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân loại chủng có khả năng sinh CoQ10 cao. Nghiên cứu các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến lên men thu sinh khối và sinh CoQ10. Tách chiết CoQ10 bằng các phương pháp khác nhau nhằm tìm ra phương pháp tách chiết đơn giản và hiệu quả nhất Khảo sát khả năng sinh CoQ10 của 80 chủng nấm men được lưu giữ tại Bảo tàng giống Vi sinh vật cho thấy có 11,25% số chủng cho hàm lượng CoQ10 cao () Khảo sát khả năng sinh CoQ10 của 80 chủng nấm men được lưu giữ tại Bảo tàng...

 • TC_000046.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khang; Trần, Thị Long (1996)

 • The principles of this method are based on the HCG present in the pregnat women's urine which is able to retard the lectin activation in the lectin activation in the reaction hemagglutinating of red blood cells and can be detected by normal eyes. Therefore, this method has high sensitivity and accuraly and may be used to detect preguance early (about 7-10days after insemination). Besides, accordings to the amout of HCG in urine and strange trances in the lectin reaction, we can identify the age of the foetus, its good bad conditons. On that bases, we can precribe medicime for miscarriage of propose a method to perform a simple and effective abortion, which as a little affect on women'...

 • DT_00666.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Bích Thuận; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2006)

 • Tìm hiểu tác dụng chống viêm thực nghiệm của nấm Ganoderma lucidum đối với đối tượng động vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nghiên cứu khả năng bảo vệ vi sinh vật chống lại các chất ức chế sinh trưởng của nấm Ganoderma lucidum và khả năng bảo vệ peroxit hoá lipit tế bào gan chuột của nấm Ganoderma lucidum. Nuôi trồng và thu sinh khối nấm Ganoderma lucidum, tách chiết cao nấm Ganoderma lucidum từ sinh khối ; Đánh giá khả năng chống viêm thực nghiệm trên chuột nhắt trắng khi cho uống và tiêm dịch chiết nấm Ganoderma lucidum, khả năng bảo vệ vi sinh vật của nấm Ganoderma lucidum khi sử dụng NaN3 là chất ức chế sinh trưởng và khả năng bảo vệ peroxit hóa lipit tế bào gan chuột của dịch...

 • Tuyentapchuphuongditienkhaocuu選集諸方以便考救.pdf.jpg
 • Sách y học


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 42 trang, liệt kê các bài thuốc thường dùng theo kinh nghiệm của Lãn Ông.