Browsing by Subject Y học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 43 to 50 of 50
 • TC_000046.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khang; Trần, Thị Long (1996)

 • The principles of this method are based on the HCG present in the pregnat women's urine which is able to retard the lectin activation in the lectin activation in the reaction hemagglutinating of red blood cells and can be detected by normal eyes. Therefore, this method has high sensitivity and accuraly and may be used to detect preguance early (about 7-10days after insemination). Besides, accordings to the amout of HCG in urine and strange trances in the lectin reaction, we can identify the age of the foetus, its good bad conditons. On that bases, we can precribe medicime for miscarriage of propose a method to perform a simple and effective abortion, which as a little affect on women'...

 • DT_00666.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Bích Thuận; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2006)

 • Tìm hiểu tác dụng chống viêm thực nghiệm của nấm Ganoderma lucidum đối với đối tượng động vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nghiên cứu khả năng bảo vệ vi sinh vật chống lại các chất ức chế sinh trưởng của nấm Ganoderma lucidum và khả năng bảo vệ peroxit hoá lipit tế bào gan chuột của nấm Ganoderma lucidum. Nuôi trồng và thu sinh khối nấm Ganoderma lucidum, tách chiết cao nấm Ganoderma lucidum từ sinh khối ; Đánh giá khả năng chống viêm thực nghiệm trên chuột nhắt trắng khi cho uống và tiêm dịch chiết nấm Ganoderma lucidum, khả năng bảo vệ vi sinh vật của nấm Ganoderma lucidum khi sử dụng NaN3 là chất ức chế sinh trưởng và khả năng bảo vệ peroxit hóa lipit tế bào gan chuột của dịch...

 • Tuyentapchuphuongditienkhaocuu選集諸方以便考救.pdf.jpg
 • Sách y học


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 42 trang, liệt kê các bài thuốc thường dùng theo kinh nghiệm của Lãn Ông.

Browsing by Subject Y học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 43 to 50 of 50
 • TC_000046.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khang; Trần, Thị Long (1996)

 • The principles of this method are based on the HCG present in the pregnat women's urine which is able to retard the lectin activation in the lectin activation in the reaction hemagglutinating of red blood cells and can be detected by normal eyes. Therefore, this method has high sensitivity and accuraly and may be used to detect preguance early (about 7-10days after insemination). Besides, accordings to the amout of HCG in urine and strange trances in the lectin reaction, we can identify the age of the foetus, its good bad conditons. On that bases, we can precribe medicime for miscarriage of propose a method to perform a simple and effective abortion, which as a little affect on women'...

 • DT_00666.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Bích Thuận; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2006)

 • Tìm hiểu tác dụng chống viêm thực nghiệm của nấm Ganoderma lucidum đối với đối tượng động vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nghiên cứu khả năng bảo vệ vi sinh vật chống lại các chất ức chế sinh trưởng của nấm Ganoderma lucidum và khả năng bảo vệ peroxit hoá lipit tế bào gan chuột của nấm Ganoderma lucidum. Nuôi trồng và thu sinh khối nấm Ganoderma lucidum, tách chiết cao nấm Ganoderma lucidum từ sinh khối ; Đánh giá khả năng chống viêm thực nghiệm trên chuột nhắt trắng khi cho uống và tiêm dịch chiết nấm Ganoderma lucidum, khả năng bảo vệ vi sinh vật của nấm Ganoderma lucidum khi sử dụng NaN3 là chất ức chế sinh trưởng và khả năng bảo vệ peroxit hóa lipit tế bào gan chuột của dịch...

 • Tuyentapchuphuongditienkhaocuu選集諸方以便考救.pdf.jpg
 • Sách y học


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 42 trang, liệt kê các bài thuốc thường dùng theo kinh nghiệm của Lãn Ông.