Browsing by Subject Y học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 47 to 50 of 50
 • DT_00666.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Bích Thuận; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2006)

 • Tìm hiểu tác dụng chống viêm thực nghiệm của nấm Ganoderma lucidum đối với đối tượng động vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nghiên cứu khả năng bảo vệ vi sinh vật chống lại các chất ức chế sinh trưởng của nấm Ganoderma lucidum và khả năng bảo vệ peroxit hoá lipit tế bào gan chuột của nấm Ganoderma lucidum. Nuôi trồng và thu sinh khối nấm Ganoderma lucidum, tách chiết cao nấm Ganoderma lucidum từ sinh khối ; Đánh giá khả năng chống viêm thực nghiệm trên chuột nhắt trắng khi cho uống và tiêm dịch chiết nấm Ganoderma lucidum, khả năng bảo vệ vi sinh vật của nấm Ganoderma lucidum khi sử dụng NaN3 là chất ức chế sinh trưởng và khả năng bảo vệ peroxit hóa lipit tế bào gan chuột của dịch...

 • Tuyentapchuphuongditienkhaocuu選集諸方以便考救.pdf.jpg
 • Sách y học


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 42 trang, liệt kê các bài thuốc thường dùng theo kinh nghiệm của Lãn Ông.

Browsing by Subject Y học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 47 to 50 of 50
 • DT_00666.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Bích Thuận; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2006)

 • Tìm hiểu tác dụng chống viêm thực nghiệm của nấm Ganoderma lucidum đối với đối tượng động vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nghiên cứu khả năng bảo vệ vi sinh vật chống lại các chất ức chế sinh trưởng của nấm Ganoderma lucidum và khả năng bảo vệ peroxit hoá lipit tế bào gan chuột của nấm Ganoderma lucidum. Nuôi trồng và thu sinh khối nấm Ganoderma lucidum, tách chiết cao nấm Ganoderma lucidum từ sinh khối ; Đánh giá khả năng chống viêm thực nghiệm trên chuột nhắt trắng khi cho uống và tiêm dịch chiết nấm Ganoderma lucidum, khả năng bảo vệ vi sinh vật của nấm Ganoderma lucidum khi sử dụng NaN3 là chất ức chế sinh trưởng và khả năng bảo vệ peroxit hóa lipit tế bào gan chuột của dịch...

 • Tuyentapchuphuongditienkhaocuu選集諸方以便考救.pdf.jpg
 • Sách y học


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 42 trang, liệt kê các bài thuốc thường dùng theo kinh nghiệm của Lãn Ông.