Browsing by Subject Y sinh học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 2067.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Narayanasamy, P. (2008)

 • Studies on molecular biology of pathogens, infection process and disease resistance, have provided information essentially required to understand the vulnerable stages at which the pathogens can be tackled effectively and to adopt novel strategies to incorporate disease resistance genes from diverse sources and /or to induce resistance of cultivars with desirable agronomic attributes using biotic or abiotic agents. The nature of interaction between the gene products of the pathogen and plant appears to determine the outcome of the interaction resulting in either disease progression or suppression. Transgenic plants with engineered genes show promise for effective exploitation of this ...

 • 00060000459.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương (2015)

 • Trong khuôn khổ đề tài, hai loại cảm biến được thử nghiệm chế tạo là cảm biến kiểu răng lược và cảm biến điện cực tròn. Cảm biến kiểu răng lược được chế tạo bằng phương pháp phún xạ điện cực bằng Pt trên đế Silicon. Mặt nạ được thiết kế dựa trên CorelDravv và Clewin sau khi tính toán điện dung và điện trờ tương thích. Điện cực sau khi chế tạo được nhạy hóa bằng dung dịch:<2Cr207 /H2S0 4 bão hòa trong 5 phút, sau đó được hoạt hóa bằng dung dịch H2SO4 0.5M, quét CV với dài quét 0.00 - 1.00 V, số vòng quét 20-30. Cuối cùng, điện cực được polymer hóa tạo dây nano polypyrrole (PPy NWs) bằng phản ứng điện hóa với điện áp 0,75 V...

 • 00050001681_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy;  Advisor: Trần, Hồng Nhung, người hướng dẫn; Nghiêm, Thị Hà Liên, người hướng dẫn (2012)

 • 65 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nanô (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về các hạt đa chức năng; các phương pháp chế tạo silica SiO2 xốp bằng phương pháp sol-gel; hạt nanoshell Fe3O4@SiO2@Au; đặc trưng của hạt nano và các ứng dụng của hạt nanoshell. Nghiên cứu các phương pháp thực nghiệm: Chế tạo lớp bọc SiO2 cho hạt (...); Electronic Resources

 • 000500001681.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy; Trần, Hồng Nhung; Nghiêm, Thị Hà Liên (2012)

 • Tổng quan về các hạt đa chức năng; các phương pháp chế tạo silica SiO2 xốp bằng phương pháp sol-gel; hạt nanoshell Fe3O4@SiO2@Au; đặc trưng của hạt nano và các ứng dụng của hạt nanoshell. Nghiên cứu các phương pháp thực nghiệm: Chế tạo lớp bọc SiO2 cho hạt nano từ để tạo hạt nano cấu trúc lõi vỏ và các phương pháp khảo sát (Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phương pháp từ kế mẫu rung (VSM), phương pháp đo tán xạ ánh sáng động học (Dynamic Light Scattering - DLS), phương pháp nhiễu xạ tia X, Hấp thụ hồng ngoại, phổ hấp thụ và phổ huỳnh quang). Đưa ra kết quả và thảo luận: Hạt nano Fe3O4@SiO2; hạt nano đa chức năng và hạt nano SiO2 phát q...

 • 00060000474.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Lưu, Mạnh Quỳnh; Trần, Thị Hồng; Mai, Anh Tuấn (2014)

 • Nghiên cứu chế tạo tối và ưu hoá quy trình chế tạo các hạt nano kim loại, bán dẫn và hạt nano từ tính. Nghiên cứu, chế tạo các hạt đa chức năng từ-kim loại Fe3O4 - AU, từ-bán dẫn Fe3O4 - ZnS: Mn. Nghiên cứu tính chất các hạt đa chức năng từ-kim loại Fe3O4 - AU, từ-bán dẫn Fe3O4 - ZnS: Mn. Nghiên cứu ứng dụng các hạt đa chức năng trong tách chiết DNA và đánh dấu virus gây bệnh

 • 01050000665_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chử, Lương Luân;  Advisor: Phan, Tuấn Nghĩa (2012)

 • Tổng quan về vi khuẩn lao. Trình bày khái niệm cơ bản về hạt nano kim loại và chức năng hóa bề mặt hạt nano từ, gắn kết và làm giàu tế bào vi khuẩn lao. Tiến hành thử nghiệm hạt nano kim loại trong chuẩn đoán vi khuẩn lao. Trình bày các kết quả đạt được và thảo luận: Đã xây dựng được quy trình sử dụng hạt nano kim loại có từ tính đã được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao trên đối tượng vaccine BCG, trong đó đã gắn kết hạt nano kim loại có từ tính đã được chức năng hóa bề mặt với kháng thể kháng lao với việc sử dụng cho 1 phản ứng là 71μl đệm PBS pH 6,5; 2μl kháng thể kháng lao (7 mg/ml); 2 μl EDC (250 mg/ml), hỗn hợp được ủ ở 22oC trong 30 phút cho phép phát hiện BCG ở...

 • DT_00981.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Đoàn Long; Hoàng, Thị Hòa; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Trần, Thị Thùy Anh; Trịnh, Đình Đạt; Đinh, Hồng Liên (2009)

 • Thu thập các mẫu sinh phẩm để tách chiết và phân tích gen từ các đối tượng người Việt Nam khác nhau về lứa tuổi, giới tính, nguyên quán … Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết AND (gen) từ các mẫu sinh phẩm phục vụ cho phân tích gen mã hóa thụ thể thuộc hệ thần kinh trung ương tham gia điều hòa hoạt động của một số nhóm thuốc giảm đau và gây nghiện quan trọng. Xây dựng phương pháp khuếch đại và phân tích gen mã hóa thụ thể được quan tâm, bao gồm việc thiết kế mồi đặc hiệu của gen, phản ứng khuếch đại gen (PRC), phương pháp phân tích và xác định các dạng đa hình khác nhau (alen) của gen đó. Bước đầu áp dụng để xác định tần số alen trong một nhóm nhỏ quần thể người Việt Nam (khoảng 1...

 • 00060000027.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Sỹ Vinh; Đặng, Cao Cường; Đinh, Ngọc Thắng; Hà, Tuấn Cường; Phạm, Thị Mai Bảo (2010)

 • Tìm hiểu và nghiên cứu bài toán sắp xếp cặp đôi với phép đảo chỗ. Đề xuất một phương pháp mới giải quyết bài toán trên với độ phức tạp là O(n2) so với độ phức tạp của các thuật toán hiện tại là O(n4). Kết quả thực nghiệm với dữ liệu thật và dữ liệu mô phỏng cho thấy phương pháp mới cho kết quả tốt nhất cả về độ chính xác và thời gian chạy so với các phương pháp hiện tại. Đã xây dựng phần mềm cho phép các nhà khoa học phân tích toàn bộ hai hệ gen có kích thước vừa và nhỏ.

 • V_L0_02169_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Long;  Advisor: Trần, Hoàng Hải (2009)

 • Hệ thống hóa lý thuyết về từ học, vật liệu từ và các hạt nanô ôxit sắt siêu thuận từ Fe304. Tổng quan về đặc trưng của chất lỏng từ và tương tác trong chất lỏng từ (Magnetic fluids). Trình bày nguyên lý chụp ảnh cộng hưởng từ MRI và các ứng dụng của hạt nanô ôxit sắt từ trong y sinh học, các phương pháp tổng hợp và phân tích hạt nanô từ và chất lỏng từ.

Browsing by Subject Y sinh học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 2067.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Narayanasamy, P. (2008)

 • Studies on molecular biology of pathogens, infection process and disease resistance, have provided information essentially required to understand the vulnerable stages at which the pathogens can be tackled effectively and to adopt novel strategies to incorporate disease resistance genes from diverse sources and /or to induce resistance of cultivars with desirable agronomic attributes using biotic or abiotic agents. The nature of interaction between the gene products of the pathogen and plant appears to determine the outcome of the interaction resulting in either disease progression or suppression. Transgenic plants with engineered genes show promise for effective exploitation of this ...

 • 00060000459.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương (2015)

 • Trong khuôn khổ đề tài, hai loại cảm biến được thử nghiệm chế tạo là cảm biến kiểu răng lược và cảm biến điện cực tròn. Cảm biến kiểu răng lược được chế tạo bằng phương pháp phún xạ điện cực bằng Pt trên đế Silicon. Mặt nạ được thiết kế dựa trên CorelDravv và Clewin sau khi tính toán điện dung và điện trờ tương thích. Điện cực sau khi chế tạo được nhạy hóa bằng dung dịch:<2Cr207 /H2S0 4 bão hòa trong 5 phút, sau đó được hoạt hóa bằng dung dịch H2SO4 0.5M, quét CV với dài quét 0.00 - 1.00 V, số vòng quét 20-30. Cuối cùng, điện cực được polymer hóa tạo dây nano polypyrrole (PPy NWs) bằng phản ứng điện hóa với điện áp 0,75 V...

 • 00050001681_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy;  Advisor: Trần, Hồng Nhung, người hướng dẫn; Nghiêm, Thị Hà Liên, người hướng dẫn (2012)

 • 65 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nanô (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về các hạt đa chức năng; các phương pháp chế tạo silica SiO2 xốp bằng phương pháp sol-gel; hạt nanoshell Fe3O4@SiO2@Au; đặc trưng của hạt nano và các ứng dụng của hạt nanoshell. Nghiên cứu các phương pháp thực nghiệm: Chế tạo lớp bọc SiO2 cho hạt (...); Electronic Resources

 • 000500001681.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy; Trần, Hồng Nhung; Nghiêm, Thị Hà Liên (2012)

 • Tổng quan về các hạt đa chức năng; các phương pháp chế tạo silica SiO2 xốp bằng phương pháp sol-gel; hạt nanoshell Fe3O4@SiO2@Au; đặc trưng của hạt nano và các ứng dụng của hạt nanoshell. Nghiên cứu các phương pháp thực nghiệm: Chế tạo lớp bọc SiO2 cho hạt nano từ để tạo hạt nano cấu trúc lõi vỏ và các phương pháp khảo sát (Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phương pháp từ kế mẫu rung (VSM), phương pháp đo tán xạ ánh sáng động học (Dynamic Light Scattering - DLS), phương pháp nhiễu xạ tia X, Hấp thụ hồng ngoại, phổ hấp thụ và phổ huỳnh quang). Đưa ra kết quả và thảo luận: Hạt nano Fe3O4@SiO2; hạt nano đa chức năng và hạt nano SiO2 phát q...

 • 00060000474.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Lưu, Mạnh Quỳnh; Trần, Thị Hồng; Mai, Anh Tuấn (2014)

 • Nghiên cứu chế tạo tối và ưu hoá quy trình chế tạo các hạt nano kim loại, bán dẫn và hạt nano từ tính. Nghiên cứu, chế tạo các hạt đa chức năng từ-kim loại Fe3O4 - AU, từ-bán dẫn Fe3O4 - ZnS: Mn. Nghiên cứu tính chất các hạt đa chức năng từ-kim loại Fe3O4 - AU, từ-bán dẫn Fe3O4 - ZnS: Mn. Nghiên cứu ứng dụng các hạt đa chức năng trong tách chiết DNA và đánh dấu virus gây bệnh

 • 01050000665_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chử, Lương Luân;  Advisor: Phan, Tuấn Nghĩa (2012)

 • Tổng quan về vi khuẩn lao. Trình bày khái niệm cơ bản về hạt nano kim loại và chức năng hóa bề mặt hạt nano từ, gắn kết và làm giàu tế bào vi khuẩn lao. Tiến hành thử nghiệm hạt nano kim loại trong chuẩn đoán vi khuẩn lao. Trình bày các kết quả đạt được và thảo luận: Đã xây dựng được quy trình sử dụng hạt nano kim loại có từ tính đã được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao trên đối tượng vaccine BCG, trong đó đã gắn kết hạt nano kim loại có từ tính đã được chức năng hóa bề mặt với kháng thể kháng lao với việc sử dụng cho 1 phản ứng là 71μl đệm PBS pH 6,5; 2μl kháng thể kháng lao (7 mg/ml); 2 μl EDC (250 mg/ml), hỗn hợp được ủ ở 22oC trong 30 phút cho phép phát hiện BCG ở...

 • DT_00981.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Đoàn Long; Hoàng, Thị Hòa; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Trần, Thị Thùy Anh; Trịnh, Đình Đạt; Đinh, Hồng Liên (2009)

 • Thu thập các mẫu sinh phẩm để tách chiết và phân tích gen từ các đối tượng người Việt Nam khác nhau về lứa tuổi, giới tính, nguyên quán … Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết AND (gen) từ các mẫu sinh phẩm phục vụ cho phân tích gen mã hóa thụ thể thuộc hệ thần kinh trung ương tham gia điều hòa hoạt động của một số nhóm thuốc giảm đau và gây nghiện quan trọng. Xây dựng phương pháp khuếch đại và phân tích gen mã hóa thụ thể được quan tâm, bao gồm việc thiết kế mồi đặc hiệu của gen, phản ứng khuếch đại gen (PRC), phương pháp phân tích và xác định các dạng đa hình khác nhau (alen) của gen đó. Bước đầu áp dụng để xác định tần số alen trong một nhóm nhỏ quần thể người Việt Nam (khoảng 1...

 • 00060000027.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Sỹ Vinh; Đặng, Cao Cường; Đinh, Ngọc Thắng; Hà, Tuấn Cường; Phạm, Thị Mai Bảo (2010)

 • Tìm hiểu và nghiên cứu bài toán sắp xếp cặp đôi với phép đảo chỗ. Đề xuất một phương pháp mới giải quyết bài toán trên với độ phức tạp là O(n2) so với độ phức tạp của các thuật toán hiện tại là O(n4). Kết quả thực nghiệm với dữ liệu thật và dữ liệu mô phỏng cho thấy phương pháp mới cho kết quả tốt nhất cả về độ chính xác và thời gian chạy so với các phương pháp hiện tại. Đã xây dựng phần mềm cho phép các nhà khoa học phân tích toàn bộ hai hệ gen có kích thước vừa và nhỏ.

 • V_L0_02169_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Long;  Advisor: Trần, Hoàng Hải (2009)

 • Hệ thống hóa lý thuyết về từ học, vật liệu từ và các hạt nanô ôxit sắt siêu thuận từ Fe304. Tổng quan về đặc trưng của chất lỏng từ và tương tác trong chất lỏng từ (Magnetic fluids). Trình bày nguyên lý chụp ảnh cộng hưởng từ MRI và các ứng dụng của hạt nanô ôxit sắt từ trong y sinh học, các phương pháp tổng hợp và phân tích hạt nanô từ và chất lỏng từ.