Browsing by Subject Y sinh học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 10 of 10
 • 00060000027.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Sỹ Vinh; Đặng, Cao Cường; Đinh, Ngọc Thắng; Hà, Tuấn Cường; Phạm, Thị Mai Bảo (2010)

 • Tìm hiểu và nghiên cứu bài toán sắp xếp cặp đôi với phép đảo chỗ. Đề xuất một phương pháp mới giải quyết bài toán trên với độ phức tạp là O(n2) so với độ phức tạp của các thuật toán hiện tại là O(n4). Kết quả thực nghiệm với dữ liệu thật và dữ liệu mô phỏng cho thấy phương pháp mới cho kết quả tốt nhất cả về độ chính xác và thời gian chạy so với các phương pháp hiện tại. Đã xây dựng phần mềm cho phép các nhà khoa học phân tích toàn bộ hai hệ gen có kích thước vừa và nhỏ.

 • V_L0_02169_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Long;  Advisor: Trần, Hoàng Hải (2009)

 • Hệ thống hóa lý thuyết về từ học, vật liệu từ và các hạt nanô ôxit sắt siêu thuận từ Fe304. Tổng quan về đặc trưng của chất lỏng từ và tương tác trong chất lỏng từ (Magnetic fluids). Trình bày nguyên lý chụp ảnh cộng hưởng từ MRI và các ứng dụng của hạt nanô ôxit sắt từ trong y sinh học, các phương pháp tổng hợp và phân tích hạt nanô từ và chất lỏng từ.

Browsing by Subject Y sinh học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 10 of 10
 • 00060000027.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Sỹ Vinh; Đặng, Cao Cường; Đinh, Ngọc Thắng; Hà, Tuấn Cường; Phạm, Thị Mai Bảo (2010)

 • Tìm hiểu và nghiên cứu bài toán sắp xếp cặp đôi với phép đảo chỗ. Đề xuất một phương pháp mới giải quyết bài toán trên với độ phức tạp là O(n2) so với độ phức tạp của các thuật toán hiện tại là O(n4). Kết quả thực nghiệm với dữ liệu thật và dữ liệu mô phỏng cho thấy phương pháp mới cho kết quả tốt nhất cả về độ chính xác và thời gian chạy so với các phương pháp hiện tại. Đã xây dựng phần mềm cho phép các nhà khoa học phân tích toàn bộ hai hệ gen có kích thước vừa và nhỏ.

 • V_L0_02169_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Long;  Advisor: Trần, Hoàng Hải (2009)

 • Hệ thống hóa lý thuyết về từ học, vật liệu từ và các hạt nanô ôxit sắt siêu thuận từ Fe304. Tổng quan về đặc trưng của chất lỏng từ và tương tác trong chất lỏng từ (Magnetic fluids). Trình bày nguyên lý chụp ảnh cộng hưởng từ MRI và các ứng dụng của hạt nanô ôxit sắt từ trong y sinh học, các phương pháp tổng hợp và phân tích hạt nanô từ và chất lỏng từ.