Browsing by Subject Y sinh học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 10 of 10
  • V_L0_02169_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đức Long;  Advisor: Trần, Hoàng Hải (2009)

  • Hệ thống hóa lý thuyết về từ học, vật liệu từ và các hạt nanô ôxit sắt siêu thuận từ Fe304. Tổng quan về đặc trưng của chất lỏng từ và tương tác trong chất lỏng từ (Magnetic fluids). Trình bày nguyên lý chụp ảnh cộng hưởng từ MRI và các ứng dụng của hạt nanô ôxit sắt từ trong y sinh học, các phương pháp tổng hợp và phân tích hạt nanô từ và chất lỏng từ.

Browsing by Subject Y sinh học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 10 of 10
  • V_L0_02169_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đức Long;  Advisor: Trần, Hoàng Hải (2009)

  • Hệ thống hóa lý thuyết về từ học, vật liệu từ và các hạt nanô ôxit sắt siêu thuận từ Fe304. Tổng quan về đặc trưng của chất lỏng từ và tương tác trong chất lỏng từ (Magnetic fluids). Trình bày nguyên lý chụp ảnh cộng hưởng từ MRI và các ứng dụng của hạt nanô ôxit sắt từ trong y sinh học, các phương pháp tổng hợp và phân tích hạt nanô từ và chất lỏng từ.