Browsing by Subject ca dao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(30).pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh (2015)

  • "Đi lại” là một trong những nhu cấu thiết yếu của con ngưừi. Xét từ góc độ vàn hoá những sáng tạo trong lĩnh vực đi lại biểu hiện rõ nét mối quan hệ tương tác giữa con người với điểu kiện tự nhiên, góp phẩn tạo nên bản sắc riêng của m ỗi vùng; miển, dân tộc. C hính vì vậy, dấu ấn vể đi lại cùng với những loại hình phương tiện của người Việt - Đồng bằng Bắc Bộ đã được lưu giữ trong kho tàng tri thức dần gian ca dao, tục ngữ khá đậm nét. Địa bàn sinh sống của Người Việt Đ ồng bằng Bắc Bộ vốn là châu thổ tạo nên bởi phù sa của các con sông lớn vào bậc nhất Đ ông N am Á và bị chia cắt bởi m ột hệ thống sông ngòi, đấm hổ dày đặc1, c h ín h vì vậy, cư dân người Việt xưa sở hữu một không gia...

Browsing by Subject ca dao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(30).pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh (2015)

  • "Đi lại” là một trong những nhu cấu thiết yếu của con ngưừi. Xét từ góc độ vàn hoá những sáng tạo trong lĩnh vực đi lại biểu hiện rõ nét mối quan hệ tương tác giữa con người với điểu kiện tự nhiên, góp phẩn tạo nên bản sắc riêng của m ỗi vùng; miển, dân tộc. C hính vì vậy, dấu ấn vể đi lại cùng với những loại hình phương tiện của người Việt - Đồng bằng Bắc Bộ đã được lưu giữ trong kho tàng tri thức dần gian ca dao, tục ngữ khá đậm nét. Địa bàn sinh sống của Người Việt Đ ồng bằng Bắc Bộ vốn là châu thổ tạo nên bởi phù sa của các con sông lớn vào bậc nhất Đ ông N am Á và bị chia cắt bởi m ột hệ thống sông ngòi, đấm hổ dày đặc1, c h ín h vì vậy, cư dân người Việt xưa sở hữu một không gia...