Browsing by Subject ibuprofen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(4).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Duy Chiến; Nguyễn, Mạnh Huy; Nguyễn, Văn Quân; Nguyễn, Thanh Đàm; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2016)

  • Trong nghiên cứu này, phương pháp điện di mao quản vùng sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kết hợp với xử lí mẫu bằng chiết pha rắn đã được áp dụng để phân tích hàm lượng ibuprofen, naproxen, diclofenac và bezafibrate trong nước tiểu. Mẫu được nạp vào cột chiết pha rắn LiChrolut RP-18 sau đó được rửa giải bằng 10 mL hỗn hợp etyl axetat/hexan (v/v = 40/60). Dịch chiết sau khi chuyển dung môi được phân tích điện di với detector độ dẫn không tiếp xúc sử dụng pha động là dung dịch tris-(hidroxymetyl)aminometan 12 mM, hidroxypropyl-β-cyclodextrin 1 mM được thêm axit lactic để điều chỉnh về pH 8,0. Giới hạn phát hiện của phương pháp đối với các chất trong nền nước tiểu trong khoảng 2,5 ...

Browsing by Subject ibuprofen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(4).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Duy Chiến; Nguyễn, Mạnh Huy; Nguyễn, Văn Quân; Nguyễn, Thanh Đàm; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2016)

  • Trong nghiên cứu này, phương pháp điện di mao quản vùng sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kết hợp với xử lí mẫu bằng chiết pha rắn đã được áp dụng để phân tích hàm lượng ibuprofen, naproxen, diclofenac và bezafibrate trong nước tiểu. Mẫu được nạp vào cột chiết pha rắn LiChrolut RP-18 sau đó được rửa giải bằng 10 mL hỗn hợp etyl axetat/hexan (v/v = 40/60). Dịch chiết sau khi chuyển dung môi được phân tích điện di với detector độ dẫn không tiếp xúc sử dụng pha động là dung dịch tris-(hidroxymetyl)aminometan 12 mM, hidroxypropyl-β-cyclodextrin 1 mM được thêm axit lactic để điều chỉnh về pH 8,0. Giới hạn phát hiện của phương pháp đối với các chất trong nền nước tiểu trong khoảng 2,5 ...