Browsing by Subject vaccine,

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(1).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Hùng Chí; Hoàng, Thị Thu Hằng; Vũ, Huyền Trang; Chu, Hoàng Hà; Nguyễn, Trung Nam (2017)

  • Virus H5N1 thuộc chi virus cúm A, họ Orthomyxoviridae. Trong nhóm virus cúm A, H5N1 thuộc phân type có độc lực cao nhất, thường gây chết gia cầm hàng loạt và có khả năng lây sang người với dấu hiệu lâm sàng trầm trọng và tỷ lệ tử vong cao. Phương pháp phòng chống hiệu quả loại virus H5N1 là tiêm phòng vaccine. Vaccine cúm có hiệu quả cao và an toàn nhất hiện nay là vaccine được sản xuất bằng kỹ thuật di truyền ngược - cho phép thao tác với genome của virus, tái tạo hạt virus từ các cDNA tách dòng sau khi chuyển nạp vào tế bào động vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tách dòng thành công sáu phân đoạn RNA (M, NP, NS, PA, PB1, PB2) của virus cúm vào vector pHW2000. Sáu plasmid tái t...

Browsing by Subject vaccine,

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(1).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Hùng Chí; Hoàng, Thị Thu Hằng; Vũ, Huyền Trang; Chu, Hoàng Hà; Nguyễn, Trung Nam (2017)

  • Virus H5N1 thuộc chi virus cúm A, họ Orthomyxoviridae. Trong nhóm virus cúm A, H5N1 thuộc phân type có độc lực cao nhất, thường gây chết gia cầm hàng loạt và có khả năng lây sang người với dấu hiệu lâm sàng trầm trọng và tỷ lệ tử vong cao. Phương pháp phòng chống hiệu quả loại virus H5N1 là tiêm phòng vaccine. Vaccine cúm có hiệu quả cao và an toàn nhất hiện nay là vaccine được sản xuất bằng kỹ thuật di truyền ngược - cho phép thao tác với genome của virus, tái tạo hạt virus từ các cDNA tách dòng sau khi chuyển nạp vào tế bào động vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tách dòng thành công sáu phân đoạn RNA (M, NP, NS, PA, PB1, PB2) của virus cúm vào vector pHW2000. Sáu plasmid tái t...