Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15553 to 15572 of 69829
 • 459.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hanslmeier, Arnold (2009)

 • The solar system has a rather well-known history. Looking at the present situation, one might get the impression that it was a rather stable and well-defined system: the orbits of the planets appear to be stable, climate and atmospheres on the planets have been determined, the risk of collision with other bodies (comets, asteroids, meteorites) seems to be small. However it is known today that the evolution of life on Earth was neither a steady progression nor uniform. There were several periods of mass extinction. These catastrophic events played a crucial role in the rise of new species. Events of astrophysical origin include: • Asteroid impacts • Major solar variabilty (space wea...

 • BKT_00313.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tống, Duy Thanh (2017)

 • Haden không phải là một giai đoạn địa chất, không có một loại đá nào có tuổi này, trừ thiên thạch, nhưng là một thời gian Trái Đất đã trải qua. Tên gọi Haden bắt nguồn từ gốc chữ Hy Lạp cổ là Hades (có nghĩa là âm phủ, địa phủ), là giai đoạn Trái Đất mới hình thành, hiện nay chưa có dẫn liệu địa chất trực tiếp nên hiểu biết về giai đoạn này còn lờ mờ như là thời kỳ hỗn mang của trời đất. Trong Haden có lẽ hệ Mặt Trời đã được hình thành từ một đám mây khổng lồ của khí và bụi gọi là đĩa bồi tụ. Sự phong phú các nguyên tố nặng trong hệ Mặt Trời cho phép nghĩ rằng những khí và bụi này bắt nguồn từ một hay nhiều tinh vân – sự bùng nổ của một ngôi sao cổ đặc xít. Một hiện tượng khác thường ...

 • TCHN88(2008-3)_p77-80.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Hợp; Nguyễn, Xuân Sáu (2008)

 • Qua bài viết, tác giả giới thiệu hai bài thơ chữ Hán của Nguyễn Bá Lân. Trong hai bài thơ ây có những thông tin khác với ghi chép trong sử sách đang lưu hành về Nguyễn Bá Lân.

 • 246+247(1989-3+4)(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phan Quang; Lê, Hữu Phước (1989)

 • Côn Đảo từng được biết đến là nơi giam giữ và lưu đày tù nhân lớn nhất Đông Dương trước năm 1975. Nơi đây thời Pháp thuộc đã giam giữ những nhân vật tham gia các phong trào cách mạng và những người ái quốc chống lại chính phủ thuộc địa, và sau đó lại được Mỹ sử dụng để giam cầm tù binh trong cuộc chiến chống Mỹ…

 • 22.2.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ (2006)

 • Fixed forms have attracted many researchers. This special phenomenon of language has been discovered from different angles. According to the Author, these ways can be put into three main groups: language, psychology and communication. This article deals withthe first two ways. The way to approach language inquires the process of lexical fixing so as to define characteristics of phraseology through criteria of syntax and semantics. The way to approach psychology relies on memory; It gives permission to exceedthe traditional lexical units at the level of below the sentence to approach co-op groups which were considered product of cultur...

 • 288 IN(35).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hùng Vĩ (2015)

 • Ngày Tết, những người dân thường hay mua 2 cây mía còn nguyên phần rễ và lá về dựng hai bên bàn thờ để thờ tự. Đến ngày khai hạ hoặc có nhà đến Rằm tháng Giêng mới ngả xuống ăn.

 • b4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • TC_02779.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng t hành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn tr ong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp l ý . Tu y nhiên ở Việt Nam hiện nay , hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ y ếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • 1884-1-3662-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • 7. Vu Duc Nghieu 64-75.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu (2015)

 • Bài báo này trình bày những phân tích về luận điểm khoa học, vai trò, giá trị và ý nghĩa đối với việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt cũng như quan hệ cội nguồn của nó trong ba công trình: Etudes sur la phonetique historique de la langue Annamite. Les initiales (Nghiên cứu ngữ âm lịch sử tiếng An Nam.Các âm đầu) của H. Maspero, năm 1912; La place du Vietnamien dans les langues Austroasiatique (Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn ngữ Nam Á), năm 1953 và De l’origine des tons en Vietnamien (Về nguồn gốc các thanh của tiếng Việt), năm 1954 của A. G. H udri ourt. Các phân tích cho thấy: với phương pháp, kết quả và những thay đổi có tính bước ngoặt trong nhận thức và hiện thực nghiên cứu củ...

 • 4083-109-7630-2-10-20171206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Lợi; Nguyễn, Thị Mai Trang; Trương, Thị Vân Hoài; Nguyễn, Thúc Thu Hương; Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Cây dây đau xương (Tinospora sinensis (Lour.) Merr) được trồngở Vĩnh phúc là một trong những cây thuốc phổ biến và có giá trị sử dụng cao trong đời sống. Trong chương trình nghiên cứu và phát triển dược liệu, trên cơ sở sử dụng các phương pháp sắc kí đã phân lập được hai hợp chất từ cây dây đau xương thu hái ở Vĩnh Phúc. Câu trúc hóa học của hai hợp chất này được xác định làdecarin (1) và iwamid (2) dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là công bố đầu tiên về thành phầnbenzophenanthridine của cây dây đau xương trồng ở Việt Nam.

 • 252(1990-5)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Nhật (1990)

 • Nghiên cứu bàn về vị trí của 2 huyện ở liền nhau, phía bờ biển Hải Dương và Hải Phòng: huyện An Định và huyện Câu Lậu, nhân đó trình bày về một trận đánh rất lớn trình bày về một trận đánh rất lớn của Hai Bà chống quân xâm lược Đông Hàn ở vùng Đại Đồn (thuộc vùng Hạ Hồng sau này), hiện còn ghi lại trong bản thần tích ở đền Hát Môn.

 • 134(1970-5)_p03-06.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Văn, Tân (1970)

 • Ngay khi mới ra đời, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trẻ tuổi đã đứng trước vô vàn những khó khăn nghiêm trọng tưởng chừng không vượt qua nổi. Thực dân Pháp hí hửng tin rằng một nạn đói tương tự như năm 1945 sẽ lại xảy ra và hễ nạn đói xảy ra đó là môt đồng minh tốt nhất cho chúng. Nhưng dân tộc Việt Nam ta đã kiên cường đứng dậy không chịu khuất phục không chịu làm nô lệ...

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15553 to 15572 of 69829
 • 459.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hanslmeier, Arnold (2009)

 • The solar system has a rather well-known history. Looking at the present situation, one might get the impression that it was a rather stable and well-defined system: the orbits of the planets appear to be stable, climate and atmospheres on the planets have been determined, the risk of collision with other bodies (comets, asteroids, meteorites) seems to be small. However it is known today that the evolution of life on Earth was neither a steady progression nor uniform. There were several periods of mass extinction. These catastrophic events played a crucial role in the rise of new species. Events of astrophysical origin include: • Asteroid impacts • Major solar variabilty (space wea...

 • BKT_00313.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tống, Duy Thanh (2017)

 • Haden không phải là một giai đoạn địa chất, không có một loại đá nào có tuổi này, trừ thiên thạch, nhưng là một thời gian Trái Đất đã trải qua. Tên gọi Haden bắt nguồn từ gốc chữ Hy Lạp cổ là Hades (có nghĩa là âm phủ, địa phủ), là giai đoạn Trái Đất mới hình thành, hiện nay chưa có dẫn liệu địa chất trực tiếp nên hiểu biết về giai đoạn này còn lờ mờ như là thời kỳ hỗn mang của trời đất. Trong Haden có lẽ hệ Mặt Trời đã được hình thành từ một đám mây khổng lồ của khí và bụi gọi là đĩa bồi tụ. Sự phong phú các nguyên tố nặng trong hệ Mặt Trời cho phép nghĩ rằng những khí và bụi này bắt nguồn từ một hay nhiều tinh vân – sự bùng nổ của một ngôi sao cổ đặc xít. Một hiện tượng khác thường ...

 • TCHN88(2008-3)_p77-80.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Hợp; Nguyễn, Xuân Sáu (2008)

 • Qua bài viết, tác giả giới thiệu hai bài thơ chữ Hán của Nguyễn Bá Lân. Trong hai bài thơ ây có những thông tin khác với ghi chép trong sử sách đang lưu hành về Nguyễn Bá Lân.

 • 246+247(1989-3+4)(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phan Quang; Lê, Hữu Phước (1989)

 • Côn Đảo từng được biết đến là nơi giam giữ và lưu đày tù nhân lớn nhất Đông Dương trước năm 1975. Nơi đây thời Pháp thuộc đã giam giữ những nhân vật tham gia các phong trào cách mạng và những người ái quốc chống lại chính phủ thuộc địa, và sau đó lại được Mỹ sử dụng để giam cầm tù binh trong cuộc chiến chống Mỹ…

 • 22.2.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ (2006)

 • Fixed forms have attracted many researchers. This special phenomenon of language has been discovered from different angles. According to the Author, these ways can be put into three main groups: language, psychology and communication. This article deals withthe first two ways. The way to approach language inquires the process of lexical fixing so as to define characteristics of phraseology through criteria of syntax and semantics. The way to approach psychology relies on memory; It gives permission to exceedthe traditional lexical units at the level of below the sentence to approach co-op groups which were considered product of cultur...

 • 288 IN(35).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hùng Vĩ (2015)

 • Ngày Tết, những người dân thường hay mua 2 cây mía còn nguyên phần rễ và lá về dựng hai bên bàn thờ để thờ tự. Đến ngày khai hạ hoặc có nhà đến Rằm tháng Giêng mới ngả xuống ăn.

 • b4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • TC_02779.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng t hành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn tr ong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp l ý . Tu y nhiên ở Việt Nam hiện nay , hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ y ếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • 1884-1-3662-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • 7. Vu Duc Nghieu 64-75.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu (2015)

 • Bài báo này trình bày những phân tích về luận điểm khoa học, vai trò, giá trị và ý nghĩa đối với việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt cũng như quan hệ cội nguồn của nó trong ba công trình: Etudes sur la phonetique historique de la langue Annamite. Les initiales (Nghiên cứu ngữ âm lịch sử tiếng An Nam.Các âm đầu) của H. Maspero, năm 1912; La place du Vietnamien dans les langues Austroasiatique (Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn ngữ Nam Á), năm 1953 và De l’origine des tons en Vietnamien (Về nguồn gốc các thanh của tiếng Việt), năm 1954 của A. G. H udri ourt. Các phân tích cho thấy: với phương pháp, kết quả và những thay đổi có tính bước ngoặt trong nhận thức và hiện thực nghiên cứu củ...

 • 4083-109-7630-2-10-20171206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Lợi; Nguyễn, Thị Mai Trang; Trương, Thị Vân Hoài; Nguyễn, Thúc Thu Hương; Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Cây dây đau xương (Tinospora sinensis (Lour.) Merr) được trồngở Vĩnh phúc là một trong những cây thuốc phổ biến và có giá trị sử dụng cao trong đời sống. Trong chương trình nghiên cứu và phát triển dược liệu, trên cơ sở sử dụng các phương pháp sắc kí đã phân lập được hai hợp chất từ cây dây đau xương thu hái ở Vĩnh Phúc. Câu trúc hóa học của hai hợp chất này được xác định làdecarin (1) và iwamid (2) dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là công bố đầu tiên về thành phầnbenzophenanthridine của cây dây đau xương trồng ở Việt Nam.

 • 252(1990-5)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Nhật (1990)

 • Nghiên cứu bàn về vị trí của 2 huyện ở liền nhau, phía bờ biển Hải Dương và Hải Phòng: huyện An Định và huyện Câu Lậu, nhân đó trình bày về một trận đánh rất lớn trình bày về một trận đánh rất lớn của Hai Bà chống quân xâm lược Đông Hàn ở vùng Đại Đồn (thuộc vùng Hạ Hồng sau này), hiện còn ghi lại trong bản thần tích ở đền Hát Môn.

 • 134(1970-5)_p03-06.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Văn, Tân (1970)

 • Ngay khi mới ra đời, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trẻ tuổi đã đứng trước vô vàn những khó khăn nghiêm trọng tưởng chừng không vượt qua nổi. Thực dân Pháp hí hửng tin rằng một nạn đói tương tự như năm 1945 sẽ lại xảy ra và hễ nạn đói xảy ra đó là môt đồng minh tốt nhất cho chúng. Nhưng dân tộc Việt Nam ta đã kiên cường đứng dậy không chịu khuất phục không chịu làm nô lệ...