Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 25489 to 25508 of 69829
 • item.jpg
 • Book; Book chapter; Dataset


 • Authors: Dinh Dũng, Tino Ullrich (2012)

 • In this paper, we study linear trigonometric hyperbolic cross approximations, Kol-mogorov n-widths dn(W; H ), and "-dimensions n"(W; H ) of periodic d-variate func-tion classes W with anisotropic smoothness, where d may be large. We are interested in nding the accurate dependence of dn(W; H ) and n"(W; H ) as a function of two variables n, d and ", d, respectively. Recall that n, the dimension of the approximat-ing subspace, is the main parameter in the study of convergence rates with respect to n going to in nity. However, the parameter d may seriously affect this rate when d is large. We construct linear approximations of functions from W by trigonomet-ric polynomials with frequenci...

 • NACHNAMEN UND DIE DNA-ANALYSE DES Y-CHROMOSOMS VON EINIGEN TRINH FAMILIEN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Jung, Michael; Trinh, Tam Kiet (2008)

 • Einleitung: In den meisten Gesellschaften wird der Nachname des Vaters auch auf seine Kinder ubertragen. Insbesondere fur den Sohn kann dieser Brauch auch uber das Verfahren, welches .die Natur anwendet, verfolgt werden. Ubertragt doch der Vater sein Y-Chromosom mehr oder weniger unverandert auf den Sohn — dies ist das Verfahren, welches die Natur anwendet. Der Mensch macht dieses Verfahren sichtbar, indem der Sohn den Nachnamen des Vaters erhalt. Mit dem Nachnamen wird daher die vaterliche Abstammung zu einem bestimmten Mann, zu einer bestimmten Familie, dokumentiert. Will man nun prufen, ob eine Verwandtschaft zu einer bestimmten vaterlichen Linie vorliegt, lasst sich dies mit der ...

 • 2130.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Stillwell, John. (2008)

 • Geometry of complex numbers and quaternions -- Groups -- Generalized rotation groups -- The exponential map -- The tangent space -- Structure of Lie algebras -- The matrix logarithm -- Topology -- Simply connected Lie groups.

 • 391+392(2008-11+12)_p016-022.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lương, Ninh (2008)

 • Người Nam Đảo không sống riêng một mình ngoài hải đảo và khi từ biển vào đất liền-nếu như có chuyện đó-thì không phải là họ đến nơi hoang vu, không có bóng người, nên phải trở lại vấn đề nhân chủng, vấn đề trước khi có tộc người và văn hóa-ngôn ngữ tộc người.

 • NamBacKyhoahoA_95.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 110 trang, 1 bản đồ Đại Việt thống nhất, bản đồ Thừa Thiên, 1 bản đồ đường đi Quảng Trị và bản đồ 12 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên)

 • NamquocsukyA_1643南國史記.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: - (-)

 • Sách chép tay, tổng cộng 52 trang. Bản Microfilm của Viện Viễn Đông Bác Cổ, sách mang ký hiệu A.1643. Ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Gia Long.

 • NamquocdiaduA_75.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Lương Trúc Đàm; 梁竹潭 (-)

 • 165 trang, 27.5x15.5 cm, Sách giáo khoa địa lí Việt Nam, gồm hình thế, vị trí, giới hạn, sông ngòi, đê đập, cửa biển, đường sá, khí hậu, dân cư, chính thể, quân sự, tài chính, giáo dục, thuế khóa, sản vật, công nghệ, số phủ, huyện, tổng, xã, thôn ở các tỉn (...)

 • Namquocdiaduchi.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Lương Trúc Đàm; 梁竹潭 (1908)

 • 170 trang, 26x15.5 cm, Địa lí Việt Nam, gồm vị trí, giới hạn, địa thế, sự phân chia giữa các miền, các tỉnh, số tỉnh, phủ, huyện, tổng, xã, thôn, núi, sông, đê đập, đường sá, cửa biển, khí hậu, nhân vật, tài chính, quân sự, công nông nghiệp, thuế khóa v.v. (...)

 • Namsontungthoai南山叢話.pdf.jpg
 • Sách triết học, tư tưởng


 • Authors: Nguyễn Đức Đạt; 阮德達 (1880)

 • Sách in năm Tự Đức thứ 33. Bản in hiện có gồm 584 trang, trang 8 dòng, dòng 20 chữ, khắc rõ, ván in của nhà Nam Sơn đường, tức do tác giả tự đứng in. Nam Sơn tùng thoại là bộ sách thu tập những lời bàn luận của Nguyễn Đức Đạt, một học giả có tiếng đời Tự Đ (...)

 • NamSu南史.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Lý Diên Thọ; 李延寿 (-)

 • “Nam Sử” do Lý Diên Thọ, người thời Đường biên soạn, ghi chép lịch sử 170 năm của Nam triều từ năm 420 đến năm 589, gồm 4 triều đại Nam Tống, Nam Tề, Lương, Trần. Bản khắc in thời Càn Long, thuộc bộ Khâm định tứ khố toàn thư, Sử bộ, Nhị thập tứ sử.

 • NamsutapbienA_12Vol.I.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Võ Văn Lập; 武文立 (1896)

 • Bài tựa “Dã sử tạp biên” do Võ Văn Lập 武文立soạn ngày 20 tháng 7 năm Thành Thái 8 (1896) Nội dung gồm 8 quyển: Q1-q6: Ghi chép từ Hồng Bàng thị đến thời Gia Long. Q7,8: Phần Phụ biên về các mặt phong vực, quan sử, thuế khóa,

 • NamVietbandoA_1603.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 194 trang, 29.5x17.5, A 1603, Gồm 1 bản đồ toàn quốc, 1 bản đồ Trung Đô (Thăng Long) và bản đồ thuộc 10 thừa tuyên (Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hưng Hóa), bản đồ Cao Bằng. Trong đó có ghi r (...)

 • 01050002044.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai Thanh;  Advisor: Nguyễn, Văn Thắng (2014)

 • Chương 1: “Tổng quan” với nội dung: Khái quát bối cảnh đàm phán về Biến đổi khí hậu; Giới thiệu về sự hình thành NAMA; Tình hình thực hiện NAMA ở một số nước trên thế giới và tình hình xây dựng và thực hiện NAMA ở Việt nam. Khái quát về các chính sách, chiến lược, văn bản pháp luật liên quan đến BĐKH ở Việt Nam. Chương 2: Đánh giá tiềm năng thực hiện NAMA ở Việt Nam: Đánh giá tiềm năng giảm phát thải của của các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng và nông nghiệp; Đánh giá năng lực thực hiện NAMA của các bên liên quan theo định tính và định lượng.Chương 3: "Đề xuất cơ cấu tổ chức và cơ chế thực hiện NAMA tại Việt Nam": Đề xuất cơ cấu tổ chức, cơ chế thực hiện NAMA cho Việt Nam thông...

 • [doi 10.1109%2FIALP.2012.54] Pham, Thi-Ngan; Nguyen, Le Minh; Ha, Quang-Thuy -- [IEEE 2012 International Conference on Asian Language Processing (IALP) - Hanoi, Vietnam (2012.11.13-2012.11.15)] 2012 I.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Pham, Thi Ngan; Nguyen, Le Minh; Ha, Quang Thuy (2012)

 • Named Entity Recognition (NER) is an important, useful task in many natural language processing applications and much previous work in NER has been done in many other languages such as English, Japanese, Chinese… However, Vietnamese NER task is still relatively new an challenge due to the characteristics of Vietnamese, the lack of a large annotated corpus… This paper presents a new approach for Vietnamese NER – a semi-supervised training method for Conditional random fields (CRFs) models using generalized expectation criteria to express a preference for parameter settings. We perform several experiments using different feature setting and different training data to show the high perfo...

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 25489 to 25508 of 69829
 • item.jpg
 • Book; Book chapter; Dataset


 • Authors: Dinh Dũng, Tino Ullrich (2012)

 • In this paper, we study linear trigonometric hyperbolic cross approximations, Kol-mogorov n-widths dn(W; H ), and "-dimensions n"(W; H ) of periodic d-variate func-tion classes W with anisotropic smoothness, where d may be large. We are interested in nding the accurate dependence of dn(W; H ) and n"(W; H ) as a function of two variables n, d and ", d, respectively. Recall that n, the dimension of the approximat-ing subspace, is the main parameter in the study of convergence rates with respect to n going to in nity. However, the parameter d may seriously affect this rate when d is large. We construct linear approximations of functions from W by trigonomet-ric polynomials with frequenci...

 • NACHNAMEN UND DIE DNA-ANALYSE DES Y-CHROMOSOMS VON EINIGEN TRINH FAMILIEN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Jung, Michael; Trinh, Tam Kiet (2008)

 • Einleitung: In den meisten Gesellschaften wird der Nachname des Vaters auch auf seine Kinder ubertragen. Insbesondere fur den Sohn kann dieser Brauch auch uber das Verfahren, welches .die Natur anwendet, verfolgt werden. Ubertragt doch der Vater sein Y-Chromosom mehr oder weniger unverandert auf den Sohn — dies ist das Verfahren, welches die Natur anwendet. Der Mensch macht dieses Verfahren sichtbar, indem der Sohn den Nachnamen des Vaters erhalt. Mit dem Nachnamen wird daher die vaterliche Abstammung zu einem bestimmten Mann, zu einer bestimmten Familie, dokumentiert. Will man nun prufen, ob eine Verwandtschaft zu einer bestimmten vaterlichen Linie vorliegt, lasst sich dies mit der ...

 • 2130.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Stillwell, John. (2008)

 • Geometry of complex numbers and quaternions -- Groups -- Generalized rotation groups -- The exponential map -- The tangent space -- Structure of Lie algebras -- The matrix logarithm -- Topology -- Simply connected Lie groups.

 • 391+392(2008-11+12)_p016-022.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lương, Ninh (2008)

 • Người Nam Đảo không sống riêng một mình ngoài hải đảo và khi từ biển vào đất liền-nếu như có chuyện đó-thì không phải là họ đến nơi hoang vu, không có bóng người, nên phải trở lại vấn đề nhân chủng, vấn đề trước khi có tộc người và văn hóa-ngôn ngữ tộc người.

 • NamBacKyhoahoA_95.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 110 trang, 1 bản đồ Đại Việt thống nhất, bản đồ Thừa Thiên, 1 bản đồ đường đi Quảng Trị và bản đồ 12 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên)

 • NamquocsukyA_1643南國史記.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: - (-)

 • Sách chép tay, tổng cộng 52 trang. Bản Microfilm của Viện Viễn Đông Bác Cổ, sách mang ký hiệu A.1643. Ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Gia Long.

 • NamquocdiaduA_75.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Lương Trúc Đàm; 梁竹潭 (-)

 • 165 trang, 27.5x15.5 cm, Sách giáo khoa địa lí Việt Nam, gồm hình thế, vị trí, giới hạn, sông ngòi, đê đập, cửa biển, đường sá, khí hậu, dân cư, chính thể, quân sự, tài chính, giáo dục, thuế khóa, sản vật, công nghệ, số phủ, huyện, tổng, xã, thôn ở các tỉn (...)

 • Namquocdiaduchi.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Lương Trúc Đàm; 梁竹潭 (1908)

 • 170 trang, 26x15.5 cm, Địa lí Việt Nam, gồm vị trí, giới hạn, địa thế, sự phân chia giữa các miền, các tỉnh, số tỉnh, phủ, huyện, tổng, xã, thôn, núi, sông, đê đập, đường sá, cửa biển, khí hậu, nhân vật, tài chính, quân sự, công nông nghiệp, thuế khóa v.v. (...)

 • Namsontungthoai南山叢話.pdf.jpg
 • Sách triết học, tư tưởng


 • Authors: Nguyễn Đức Đạt; 阮德達 (1880)

 • Sách in năm Tự Đức thứ 33. Bản in hiện có gồm 584 trang, trang 8 dòng, dòng 20 chữ, khắc rõ, ván in của nhà Nam Sơn đường, tức do tác giả tự đứng in. Nam Sơn tùng thoại là bộ sách thu tập những lời bàn luận của Nguyễn Đức Đạt, một học giả có tiếng đời Tự Đ (...)

 • NamSu南史.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Lý Diên Thọ; 李延寿 (-)

 • “Nam Sử” do Lý Diên Thọ, người thời Đường biên soạn, ghi chép lịch sử 170 năm của Nam triều từ năm 420 đến năm 589, gồm 4 triều đại Nam Tống, Nam Tề, Lương, Trần. Bản khắc in thời Càn Long, thuộc bộ Khâm định tứ khố toàn thư, Sử bộ, Nhị thập tứ sử.

 • NamsutapbienA_12Vol.I.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Võ Văn Lập; 武文立 (1896)

 • Bài tựa “Dã sử tạp biên” do Võ Văn Lập 武文立soạn ngày 20 tháng 7 năm Thành Thái 8 (1896) Nội dung gồm 8 quyển: Q1-q6: Ghi chép từ Hồng Bàng thị đến thời Gia Long. Q7,8: Phần Phụ biên về các mặt phong vực, quan sử, thuế khóa,

 • NamVietbandoA_1603.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 194 trang, 29.5x17.5, A 1603, Gồm 1 bản đồ toàn quốc, 1 bản đồ Trung Đô (Thăng Long) và bản đồ thuộc 10 thừa tuyên (Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hưng Hóa), bản đồ Cao Bằng. Trong đó có ghi r (...)

 • 01050002044.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai Thanh;  Advisor: Nguyễn, Văn Thắng (2014)

 • Chương 1: “Tổng quan” với nội dung: Khái quát bối cảnh đàm phán về Biến đổi khí hậu; Giới thiệu về sự hình thành NAMA; Tình hình thực hiện NAMA ở một số nước trên thế giới và tình hình xây dựng và thực hiện NAMA ở Việt nam. Khái quát về các chính sách, chiến lược, văn bản pháp luật liên quan đến BĐKH ở Việt Nam. Chương 2: Đánh giá tiềm năng thực hiện NAMA ở Việt Nam: Đánh giá tiềm năng giảm phát thải của của các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng và nông nghiệp; Đánh giá năng lực thực hiện NAMA của các bên liên quan theo định tính và định lượng.Chương 3: "Đề xuất cơ cấu tổ chức và cơ chế thực hiện NAMA tại Việt Nam": Đề xuất cơ cấu tổ chức, cơ chế thực hiện NAMA cho Việt Nam thông...

 • [doi 10.1109%2FIALP.2012.54] Pham, Thi-Ngan; Nguyen, Le Minh; Ha, Quang-Thuy -- [IEEE 2012 International Conference on Asian Language Processing (IALP) - Hanoi, Vietnam (2012.11.13-2012.11.15)] 2012 I.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Pham, Thi Ngan; Nguyen, Le Minh; Ha, Quang Thuy (2012)

 • Named Entity Recognition (NER) is an important, useful task in many natural language processing applications and much previous work in NER has been done in many other languages such as English, Japanese, Chinese… However, Vietnamese NER task is still relatively new an challenge due to the characteristics of Vietnamese, the lack of a large annotated corpus… This paper presents a new approach for Vietnamese NER – a semi-supervised training method for Conditional random fields (CRFs) models using generalized expectation criteria to express a preference for parameter settings. We perform several experiments using different feature setting and different training data to show the high perfo...