Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41689 to 41708 of 69829
 • 01050003255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết;  Advisor: Phạm, Đình Khang (2016)

 • Chương 1. Trình bày những đặc điểm cơ bản nhất của xạ phẫu Gamma knife, cùng với cấu tạo của máy Gamma knife quay được trình bày. Những thông tin trên là cơ sở để hiểu vai trò quan trọng của việc đảm bảo chất lượng trong quy trình xạ phẫu Gamma knife (được trình bày trong chương 2) cùng với mô phỏng thiết bị bằng chương trình Monte Carlo (được trình bày trong chương 3) để tính toán liều lượng sao cho thu được kết quả tốt nhất. Chương 2. Nghiên cứu việc đảm bảo chất lượng cho hệ thống Gamma knife quay tại Bệnh viện Bạch Mai gồm 2 quá trình là đảm bảo về mặt hình học và đảm bảo về liều lượng. Sau đó là quá trình hiệu chỉnh các thông số trước khi đưa bệnh nhân vào điều trị như hiệu chỉnh...

 • V_L0_00812_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2006)

 • 97 tr. + CD-ROM; Giới thiệu tổng quan về QoS (Quality of Service: Chất lượng dịch vụ), sự cần thiết phải triển khai QoS trong mạng hội tụ đa dịch vụ. Miêu tả các đặc điểm của Cisco QoS như: phân loại gói, quản lý nghẽn, tránh tắc nghẽn, kiểm soát và sửa dạng lưu lượng, cơ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 245(1989-2)(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hemery, Daniel (1989)

 • Cách mạng Pháp được xem là kết quả của những tư tưởng trong thời kỳ khai sáng với mơ ước thiết lập một xã hội của nhân tính, lý tính và tự do. Cuộc cách mạng đã làm sụp đổ chế độ phong kiến ở Pháp, đồng thời đem đến sự giải phóng cho nhân dân, sự phân chia ruộng đất công bằng hơn, các đặc quyền của giới tinh hoa bị bãi bỏ, và thiết lập quyền bình đẳng giữa con người với con người. Trên phạm vi toàn cầu, Cách mạng Pháp đã dẫn tới sự bùng nổ của các cuộc cách mạng dân chủ và sự ra đời của các nền cộng hòa, báo hiệu sự cáo chung của chế độ phong kiến trên toàn thế giới...

 • 137(1971-2)_p56-62.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lộc (1971)

 • Thời đại dựng nước đời Hùng Vương – An Dương Vương với hai thành tựu hết sức cơ bản là sự tạo lập một nền văn minh Sông Hồng rực rỡ và một hình thái Nhà nước sơ khai- nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, không những khẳng định nước ta có lịch sử dựng nước sớm, có một nền văn hiến lâu đời, mà còn đặt cơ sở nền tảng cho toàn bộ sự sinh tồn và phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam. Vì thế vấn đề nguồn gốc của Thục Phán – An Dương Vương và sự thành lập nước Âu Lạc phải được coi là một trong những vấn đề cốt lõi của lịch sử Việt Nam.

 • 82(1966-1)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trung, Thuần (1966)

 • Trong một buổi báo cáo về tình hình xã Nhân-Trạch, một pháo đài vững chắc nằm trên bờ biển Quảng-Bình, đồng chí bí thư Đảng ủy xã đã nói một cách cảm động: "Chúng ta rất tự hào về những thành tích đã đạt được trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt vừa qua."

 • 171(1976-6)_p82-85.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đoàn; Thanh, Vân (1976)

 • "Ngô gia thế phả" là một tài liệu quý, không phải vì nó soi sáng nguồn gốc của một dòng họ lớn mà chủ yếu nó chứa đựng một số sử liệu góp phần bổ sung làm phng phú thêm lịch sử dân tộc, đặc biệt là về cuộc khởi nghĩa Lam-Sơn.

 • 379(2007-11)_p05-16.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Huy Lê (2007)

 • Sau năm 1975, công việc điều tra và khai quật khảo cổ học Việt Nam tiếp tục và thu được nhiều thành quả to lớn.Tư liệu khảo cổ học trở thành một nguồn tư liệu mới giữ vai trò rất chủ yếu trong nghiên cứu về văn hóa Óc Eo và nước Phù Nam.Trên sự kết hợp giữa các nguồn sử liệu thư tịch, bi ký và khảo cổ học, đồng thời tham khảo những công trình khoa học đã công bố, tác giả đưa ra một nhận diện về nước Phù Nam.

 • 291_IN(19).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trọng Bảo; Minh Trường; Thi Nhân (2015)

 • Giới thiệu một số bài thơ của các tác giả: Trọng Bảo, Minh Trường, Thi Nhân

 • 14.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Ngọc Viện (2008)

 • Vấn đề nguồn gốc Thục Phán – An Dương Vương và sự ra đời của nước Âu Lạc là một trong những vấn đề cốt lõi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam. Vì vậy, nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học cả trong và ngoài nước từ hàng trăm năm nay. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà học giả đều ghi nhận: Nước Âu Lạc kế tiếp nước V ăn L ang v à A n D ương V ương k ế ngôi vua H ùng l à n hững sự kiện, nhân vật lịch sử có thật. Song cho đến nay, xung quanh vấn đề nguồn gốc Thục Phán – An Dương Vương và sự ra đời của nhà nước Âu Lạc vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Những tài liệu cổ xưa nhất ở Trung Quốc như Giao Châu ngoại vực ký, Quảng Châu ký đều g hi A n D ương V ương l à “Th...

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41689 to 41708 of 69829
 • 01050003255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết;  Advisor: Phạm, Đình Khang (2016)

 • Chương 1. Trình bày những đặc điểm cơ bản nhất của xạ phẫu Gamma knife, cùng với cấu tạo của máy Gamma knife quay được trình bày. Những thông tin trên là cơ sở để hiểu vai trò quan trọng của việc đảm bảo chất lượng trong quy trình xạ phẫu Gamma knife (được trình bày trong chương 2) cùng với mô phỏng thiết bị bằng chương trình Monte Carlo (được trình bày trong chương 3) để tính toán liều lượng sao cho thu được kết quả tốt nhất. Chương 2. Nghiên cứu việc đảm bảo chất lượng cho hệ thống Gamma knife quay tại Bệnh viện Bạch Mai gồm 2 quá trình là đảm bảo về mặt hình học và đảm bảo về liều lượng. Sau đó là quá trình hiệu chỉnh các thông số trước khi đưa bệnh nhân vào điều trị như hiệu chỉnh...

 • V_L0_00812_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2006)

 • 97 tr. + CD-ROM; Giới thiệu tổng quan về QoS (Quality of Service: Chất lượng dịch vụ), sự cần thiết phải triển khai QoS trong mạng hội tụ đa dịch vụ. Miêu tả các đặc điểm của Cisco QoS như: phân loại gói, quản lý nghẽn, tránh tắc nghẽn, kiểm soát và sửa dạng lưu lượng, cơ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 245(1989-2)(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hemery, Daniel (1989)

 • Cách mạng Pháp được xem là kết quả của những tư tưởng trong thời kỳ khai sáng với mơ ước thiết lập một xã hội của nhân tính, lý tính và tự do. Cuộc cách mạng đã làm sụp đổ chế độ phong kiến ở Pháp, đồng thời đem đến sự giải phóng cho nhân dân, sự phân chia ruộng đất công bằng hơn, các đặc quyền của giới tinh hoa bị bãi bỏ, và thiết lập quyền bình đẳng giữa con người với con người. Trên phạm vi toàn cầu, Cách mạng Pháp đã dẫn tới sự bùng nổ của các cuộc cách mạng dân chủ và sự ra đời của các nền cộng hòa, báo hiệu sự cáo chung của chế độ phong kiến trên toàn thế giới...

 • 137(1971-2)_p56-62.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lộc (1971)

 • Thời đại dựng nước đời Hùng Vương – An Dương Vương với hai thành tựu hết sức cơ bản là sự tạo lập một nền văn minh Sông Hồng rực rỡ và một hình thái Nhà nước sơ khai- nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, không những khẳng định nước ta có lịch sử dựng nước sớm, có một nền văn hiến lâu đời, mà còn đặt cơ sở nền tảng cho toàn bộ sự sinh tồn và phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam. Vì thế vấn đề nguồn gốc của Thục Phán – An Dương Vương và sự thành lập nước Âu Lạc phải được coi là một trong những vấn đề cốt lõi của lịch sử Việt Nam.

 • 82(1966-1)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trung, Thuần (1966)

 • Trong một buổi báo cáo về tình hình xã Nhân-Trạch, một pháo đài vững chắc nằm trên bờ biển Quảng-Bình, đồng chí bí thư Đảng ủy xã đã nói một cách cảm động: "Chúng ta rất tự hào về những thành tích đã đạt được trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt vừa qua."

 • 171(1976-6)_p82-85.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đoàn; Thanh, Vân (1976)

 • "Ngô gia thế phả" là một tài liệu quý, không phải vì nó soi sáng nguồn gốc của một dòng họ lớn mà chủ yếu nó chứa đựng một số sử liệu góp phần bổ sung làm phng phú thêm lịch sử dân tộc, đặc biệt là về cuộc khởi nghĩa Lam-Sơn.

 • 379(2007-11)_p05-16.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Huy Lê (2007)

 • Sau năm 1975, công việc điều tra và khai quật khảo cổ học Việt Nam tiếp tục và thu được nhiều thành quả to lớn.Tư liệu khảo cổ học trở thành một nguồn tư liệu mới giữ vai trò rất chủ yếu trong nghiên cứu về văn hóa Óc Eo và nước Phù Nam.Trên sự kết hợp giữa các nguồn sử liệu thư tịch, bi ký và khảo cổ học, đồng thời tham khảo những công trình khoa học đã công bố, tác giả đưa ra một nhận diện về nước Phù Nam.

 • 291_IN(19).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trọng Bảo; Minh Trường; Thi Nhân (2015)

 • Giới thiệu một số bài thơ của các tác giả: Trọng Bảo, Minh Trường, Thi Nhân

 • 14.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Ngọc Viện (2008)

 • Vấn đề nguồn gốc Thục Phán – An Dương Vương và sự ra đời của nước Âu Lạc là một trong những vấn đề cốt lõi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam. Vì vậy, nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học cả trong và ngoài nước từ hàng trăm năm nay. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà học giả đều ghi nhận: Nước Âu Lạc kế tiếp nước V ăn L ang v à A n D ương V ương k ế ngôi vua H ùng l à n hững sự kiện, nhân vật lịch sử có thật. Song cho đến nay, xung quanh vấn đề nguồn gốc Thục Phán – An Dương Vương và sự ra đời của nhà nước Âu Lạc vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Những tài liệu cổ xưa nhất ở Trung Quốc như Giao Châu ngoại vực ký, Quảng Châu ký đều g hi A n D ương V ương l à “Th...