Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 46424 to 46443 of 69829
 • 1447-1-2832-1-10-20160721.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Trang (2014)

 • Khía cạnh mà chúng tôi quan tâm, băn khoăn và muốn lí giải trong bài báo này chính là: tại sao R.Jakobson chủ yếu hoạt động nghiên cứu ở hải ngoại, các công trình nghiên cứu của ông được viết bằng nhiều thứ tiếng nhưng ông vẫn được coi là nhà nghiên cứu của Nga; lí do nào khiến các công trình nghiên cứu của R.Jakobson tìm được “visa” để trở về Nga? Một trong những lí do, theo chúng tôi, căn bản và quan trọng nhất: mong muốn và nỗ lực gìn giữ văn hóa Nga và Slav của ông trong suốt cuộc đời và trong các công trình nghiên cứu. Điều đó được chứng minh từ những quan sát ban đầu về tiểu sử, gốc rễ văn hóa Nga và Slav và ảnh hưởng của nó trong cuộc đời của R.Jakobson. Ngôn ngữ và văn học Nga...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 28.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Trang (2014)

 • Trong thế kỉ XX, nước Nga chứng kiến nhiều "cuộc di tản" lớn của văn sĩ, trí thức sang Phương Tây và Mĩ. Đó cũng là thế kỉ hình thành nên một bộ phận văn học quan trọng trong tổng thể thẩm mĩ văn học Nga thế ki XX - bộ phận văn học hải ngoại. Bên cạnh những nhà văn Nga hải ngoại đoạt giải Nobel (I.Bưnin, A.Solzhenitsyn, Brodsky), không thể không nhắc đến R.Ịakobson - nhà nghiên cứu, phê bình với hàng trăm công trình quan trọng, tạo ra những bước ngoặt ho nghiên cứu phê bình, lí luận văn học thế gió

 • 00050000737_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo;  Advisor: Đỗ, Văn Thành (2011)

 • Tổng quan về mô hình cây quyết định và thông tin không chắc chắn, giới thiệu khái niệm về cây quyết định, phân loại cây quyết định, ưu nhược điểm của cây quyết định trong việc giải quyết bài toán về phân loại, ra quyết định và phương pháp xây dựng cây quyết định. Công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình cây quyết định và kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp. Ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • 00050000737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo (2011)

 • Tổng quan về mô hình cây quyết định và thông tin không chắc chắn, giới thiệu khái niệm về cây quyết định, phân loại cây quyết định, ưu nhược điểm của cây quyết định trong việc giải quyết bài toán về phân loại, ra quyết định và phương pháp xây dựng cây quyết định. Trình bày khái niệm, phân loại, cách biểu diễn và ứng dụng của thông tin không chắc chắn. Phân tích những công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình cây quyết định và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, trình bày tóm lược nội dung và quá trình ra quyết định với thông tin không chắc chắn; giới thiệu PrecisionTree 5.7, là công cụ để xây dựng cây quyết định nhằm xử lý thông tin không chắc chắn, hỗ trợ quá trình ra quyết định tro...

 • 144.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Quy Thuong (2008)

 • Under the name of ideal circuit network, it is easy to make us understand that digital circuits are independent of the inner status and their outputs just only depend on the inputs. They are time constants and therefore Boolean algebra is a special suitable means of describing. In fact propagation delay time of circuit system should be in thought firstly in designing circuit network. In that case Boolean algebra docs not seems to be fully suitable for describing actual circuit systems. Furthermore, Boolean algebra cannot help to locate and repair hazard errors in a circuit thoroughly when the circuit function is minimized with Distributive Law. On the other hand Boolean algebra can cr...

 • 2680.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • In the post-Civil Rights era, there is a temptation to assume that racism is no longer the pressing social concern in the United States that it once was. The contributors show that racism has not fallen from the forefront of American society, but is manifest in a different way. According to the authors in this volume, in 21st century, skin color has come to replace race as an important cause of discrimination. This is evidenced in the increasing usage of the term a oepeople of colora to encompass people of a variety of racial and ethnic backgrounds. The editor has compiled a diverse group of c.

 • 2682.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • Head and Neck Cancers -- Breast Cancer -- Tumors of the Thorax...

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 46424 to 46443 of 69829
 • 1447-1-2832-1-10-20160721.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Trang (2014)

 • Khía cạnh mà chúng tôi quan tâm, băn khoăn và muốn lí giải trong bài báo này chính là: tại sao R.Jakobson chủ yếu hoạt động nghiên cứu ở hải ngoại, các công trình nghiên cứu của ông được viết bằng nhiều thứ tiếng nhưng ông vẫn được coi là nhà nghiên cứu của Nga; lí do nào khiến các công trình nghiên cứu của R.Jakobson tìm được “visa” để trở về Nga? Một trong những lí do, theo chúng tôi, căn bản và quan trọng nhất: mong muốn và nỗ lực gìn giữ văn hóa Nga và Slav của ông trong suốt cuộc đời và trong các công trình nghiên cứu. Điều đó được chứng minh từ những quan sát ban đầu về tiểu sử, gốc rễ văn hóa Nga và Slav và ảnh hưởng của nó trong cuộc đời của R.Jakobson. Ngôn ngữ và văn học Nga...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 28.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Trang (2014)

 • Trong thế kỉ XX, nước Nga chứng kiến nhiều "cuộc di tản" lớn của văn sĩ, trí thức sang Phương Tây và Mĩ. Đó cũng là thế kỉ hình thành nên một bộ phận văn học quan trọng trong tổng thể thẩm mĩ văn học Nga thế ki XX - bộ phận văn học hải ngoại. Bên cạnh những nhà văn Nga hải ngoại đoạt giải Nobel (I.Bưnin, A.Solzhenitsyn, Brodsky), không thể không nhắc đến R.Ịakobson - nhà nghiên cứu, phê bình với hàng trăm công trình quan trọng, tạo ra những bước ngoặt ho nghiên cứu phê bình, lí luận văn học thế gió

 • 00050000737_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo;  Advisor: Đỗ, Văn Thành (2011)

 • Tổng quan về mô hình cây quyết định và thông tin không chắc chắn, giới thiệu khái niệm về cây quyết định, phân loại cây quyết định, ưu nhược điểm của cây quyết định trong việc giải quyết bài toán về phân loại, ra quyết định và phương pháp xây dựng cây quyết định. Công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình cây quyết định và kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp. Ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • 00050000737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo (2011)

 • Tổng quan về mô hình cây quyết định và thông tin không chắc chắn, giới thiệu khái niệm về cây quyết định, phân loại cây quyết định, ưu nhược điểm của cây quyết định trong việc giải quyết bài toán về phân loại, ra quyết định và phương pháp xây dựng cây quyết định. Trình bày khái niệm, phân loại, cách biểu diễn và ứng dụng của thông tin không chắc chắn. Phân tích những công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình cây quyết định và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, trình bày tóm lược nội dung và quá trình ra quyết định với thông tin không chắc chắn; giới thiệu PrecisionTree 5.7, là công cụ để xây dựng cây quyết định nhằm xử lý thông tin không chắc chắn, hỗ trợ quá trình ra quyết định tro...

 • 144.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Quy Thuong (2008)

 • Under the name of ideal circuit network, it is easy to make us understand that digital circuits are independent of the inner status and their outputs just only depend on the inputs. They are time constants and therefore Boolean algebra is a special suitable means of describing. In fact propagation delay time of circuit system should be in thought firstly in designing circuit network. In that case Boolean algebra docs not seems to be fully suitable for describing actual circuit systems. Furthermore, Boolean algebra cannot help to locate and repair hazard errors in a circuit thoroughly when the circuit function is minimized with Distributive Law. On the other hand Boolean algebra can cr...

 • 2680.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • In the post-Civil Rights era, there is a temptation to assume that racism is no longer the pressing social concern in the United States that it once was. The contributors show that racism has not fallen from the forefront of American society, but is manifest in a different way. According to the authors in this volume, in 21st century, skin color has come to replace race as an important cause of discrimination. This is evidenced in the increasing usage of the term a oepeople of colora to encompass people of a variety of racial and ethnic backgrounds. The editor has compiled a diverse group of c.

 • 2682.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • Head and Neck Cancers -- Breast Cancer -- Tumors of the Thorax...