Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 58615 to 58634 of 70293
 • 01050000287_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Hà, Huy Bằng (2011)

 • Bài luận văn này trình bày về sự sinh và  trong va chạm ee trong mô hình chuẩn và khi tính đến U - hạt nhằm chứng tỏ sự tồn tại của U – hạt khi xem xét đến đóng góp của U – hạt vào tiết diện tán xạ toàn phần của quá trình sinh này. Từ đó chứng tỏ giả thuyết U - hạt khả thi và phù hợp giải thích các kết quả thực nghiệm ở vùng năng lượng thấp trong một số thí nghiệm va chạm hạt với mức năng lượng cao như LHC, xưởng charm - tau với độ trưng cao của trung tâm máy gia tốc Thổ Nhĩ Kỳ (TAC)...

 • 01050000287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền (2011)

 • Tổng quan về mô hình chuẩn và sự mở rộng. Nghiên cứu về Vật lý Unparticle physic (U – hạt): Hàm truyền của U – hạt; Lagrangian tương tác của các loại U – hạt với các hạt trong mô hình chuẩn; Các đỉnh tương tác của U – hạt. Trình bày các quá trình rã sinh e+e- của U – hạt

 • Binder17.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Tá Thích (2015)

 • -

 • 1819.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, V. Vượng; Hansen, Bent T.; Wemmer, Klaus; Lepvrier, Claude; Vũ, V. Tích; Tạ, Trọng Thắng (2013)

 • The Sm/Nd isochron mineral dating technique, applied on lenses of ophiolitic rocks of the Song Ma suture zone, reveals crystallization ages of 387–313 Ma for titanites extracted from the mafic components (metagabbros, metabasalts) of the ophiolite suite. These ages correspond to a large time interval within the Carboniferous period. Such results mean that these blocks are lithospheric relics of an eastern branch of the Paleotethys. They however do not exclude that an older early Paleozoic ocean has previously existed in the area. The overprinted metamorphism that affect these rocks and the metasedimentary host rocks, including locally HP granulite and eclogite facies conditions (Naka...

 • 4110-133-7821-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Cao Đàm (2017)

 • Sự xuất hiện Uber và Grab không đơn giản là sự xuất hiện một loại dịch vụ mới, thuận tiện cho dân chúng, mà đang đụng đến những vấn đề lý thuyết về triết học, kinh tế học chính trị và chính sách quản lý hiện hữu. Đó là sự xuất hiện những hãng taxi khổng lồ, không sử hữu bất kỳ một cái taxi nào. Nó gợi ý mọi người liên tưởng đến tư tưởng của cuốn sách Powershift của Alvin Toffler: Quyền lực đang chuyển dịch từ quyền tực tài chính sang quyền lực thong tin.

 • 4068-133-7565-1-10-20170531.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Thanh Trường; Nguyễn, Thị Quỳnh Anh (2017)

 • Trước bối cảnh hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu sắc, nhiều quốc gia đã thay đổi tư duy về hoạch định và thực thi các chính sách về quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực R&D. Suốt một thời gian dài, các quốc gia lo sợ về hiện tượng “Chảy máu chất xám”[1] và sự hình thành các “Cực nam châm” hút các luồng di động xã hội của nhân lực R&D thì giờ đây, dưới tác động của Cuộc Cách mạng Công nghiệp thứ tư và sự lưu chuyển của nhân lực R&D ngày càng trở nên linh hoạt, các nhà quản lý khoa học và công nghệ đang ngày càng chủ động đảm bảo[2] các điều kiện để nhân lực R&D có thể lưu chuyển thông qua các phương thức tổ chức lao động có sự hỗ trợ của kỹ thuật số. Từ...

 • 1736.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Shimizu, Akiko; Takada, Hideshige; Koike, Tatsuya; Takeshita, Ayako; Saha, Mahua; Rinawati; Nakada, Norihide; Murata, Ayako; Suzuki, Tokuma; Suzuki, Satoru; Nguyen, H. Chiem; Bui, Cach Tuyen; Pham, Hung Viet; Siringan, Maria Auxilia; Kwan, Charita; Zakaria, Mohamad P.; Reungsang, Alissara (2013)

 • Seven sulfonamides, trimethoprim, five macrolides, lincomycin and three tetracyclines were measured in 150 water samples of sewage, livestock and aquaculture wastewater, and river and coastal waters, in five tropical Asian countries. The sum of the concentrations of the target antibiotics in sewage and heavily sewage-impacted waters were at sub- to low-ppb levels. The most abundant antibiotic was sulfamethoxazole (SMX), followed by lincomycin and sulfathiazole. The average concentration of SMX in sewage or heavily sewage-impacted waters was 1720 ng/L in Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh, Can Tho; n=15), 802 ng/L in the Philippines (Manila; n=4), 538 ng/L in India (Kolkata; n=4), 282 ng/L in...

 • 1121.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2009)

 • Non Destructive Testing and Non Destructive Evaluation using Ultrasounds covers an important field of applications and requires a wide range of fundamental theoretical, numerical and experimental investigations. In the present volume, the reader will find some relevant research results on wave propagation in complex materials and structures which are concerned with today's problems on composites, bonding, guided waves, contact or damage, imaging and structural noise. The fifth meeting of the Anglo-French Research Group on "Wave propagation in non homogeneous media with a view to Non Destructive Testing", where all these results were presented, was held in Anglet, France, June 2-6, 200...

 • UML design verification based on model checking techniques.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Kishi, Tomoji (2007)

 • The advance of embedded computing technologies makes our society increasingly depend on these systems, and the reliability of the systems becomes more and more important for our daily life. Against this background, we have been examining the application of model checking techniques to embedded software design verification, and also developing a tool to support UML design verification. In my talk, I will explain our approach and tool, then emphasize the necessity of developing modeling techniques for design verification.

 • V_L0_00054_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thanh Hường;  Advisor: Nguyễn, Quốc Toản, Người hướng dẫn (2001)

 • Luận văn giới thiệu tổng quan về UML, sự ra đời, phát triển và các thành phần của UML. UML là một ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất, nó tổng hợp được ưu điểm trong các phương pháp của ba nhà sáng lập(Grady Booch,James Rumbaugh và Ivar Jacobson) và hạn chế kh (...); 108 tr; Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

 • VL0- 00284.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về phương pháp hướng đối tượng và các công cụ hỗ trợ phát triển hướng đối tượng. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng mô hình cho hệ thống quản lý đào tạo của một trường đại học sử dụng công cụ UML.

 • V_L0_00284_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn Văn Vỵ, Người hướng dẫn (2004)

 • Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; 113 tr; Giới thiệu tổng quan về phương pháp hướng đối tượng và các công cụ hỗ trợ phát triển hướng đối tượng. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng mô hình cho hệ thống quản lý đào tạo của một trường đại học sử dụng công cụ UML; Electronic Resources

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 58615 to 58634 of 70293
 • 01050000287_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Hà, Huy Bằng (2011)

 • Bài luận văn này trình bày về sự sinh và  trong va chạm ee trong mô hình chuẩn và khi tính đến U - hạt nhằm chứng tỏ sự tồn tại của U – hạt khi xem xét đến đóng góp của U – hạt vào tiết diện tán xạ toàn phần của quá trình sinh này. Từ đó chứng tỏ giả thuyết U - hạt khả thi và phù hợp giải thích các kết quả thực nghiệm ở vùng năng lượng thấp trong một số thí nghiệm va chạm hạt với mức năng lượng cao như LHC, xưởng charm - tau với độ trưng cao của trung tâm máy gia tốc Thổ Nhĩ Kỳ (TAC)...

 • 01050000287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền (2011)

 • Tổng quan về mô hình chuẩn và sự mở rộng. Nghiên cứu về Vật lý Unparticle physic (U – hạt): Hàm truyền của U – hạt; Lagrangian tương tác của các loại U – hạt với các hạt trong mô hình chuẩn; Các đỉnh tương tác của U – hạt. Trình bày các quá trình rã sinh e+e- của U – hạt

 • Binder17.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Tá Thích (2015)

 • -

 • 1819.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, V. Vượng; Hansen, Bent T.; Wemmer, Klaus; Lepvrier, Claude; Vũ, V. Tích; Tạ, Trọng Thắng (2013)

 • The Sm/Nd isochron mineral dating technique, applied on lenses of ophiolitic rocks of the Song Ma suture zone, reveals crystallization ages of 387–313 Ma for titanites extracted from the mafic components (metagabbros, metabasalts) of the ophiolite suite. These ages correspond to a large time interval within the Carboniferous period. Such results mean that these blocks are lithospheric relics of an eastern branch of the Paleotethys. They however do not exclude that an older early Paleozoic ocean has previously existed in the area. The overprinted metamorphism that affect these rocks and the metasedimentary host rocks, including locally HP granulite and eclogite facies conditions (Naka...

 • 4110-133-7821-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Cao Đàm (2017)

 • Sự xuất hiện Uber và Grab không đơn giản là sự xuất hiện một loại dịch vụ mới, thuận tiện cho dân chúng, mà đang đụng đến những vấn đề lý thuyết về triết học, kinh tế học chính trị và chính sách quản lý hiện hữu. Đó là sự xuất hiện những hãng taxi khổng lồ, không sử hữu bất kỳ một cái taxi nào. Nó gợi ý mọi người liên tưởng đến tư tưởng của cuốn sách Powershift của Alvin Toffler: Quyền lực đang chuyển dịch từ quyền tực tài chính sang quyền lực thong tin.

 • 4068-133-7565-1-10-20170531.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Thanh Trường; Nguyễn, Thị Quỳnh Anh (2017)

 • Trước bối cảnh hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu sắc, nhiều quốc gia đã thay đổi tư duy về hoạch định và thực thi các chính sách về quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực R&D. Suốt một thời gian dài, các quốc gia lo sợ về hiện tượng “Chảy máu chất xám”[1] và sự hình thành các “Cực nam châm” hút các luồng di động xã hội của nhân lực R&D thì giờ đây, dưới tác động của Cuộc Cách mạng Công nghiệp thứ tư và sự lưu chuyển của nhân lực R&D ngày càng trở nên linh hoạt, các nhà quản lý khoa học và công nghệ đang ngày càng chủ động đảm bảo[2] các điều kiện để nhân lực R&D có thể lưu chuyển thông qua các phương thức tổ chức lao động có sự hỗ trợ của kỹ thuật số. Từ...

 • 1736.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Shimizu, Akiko; Takada, Hideshige; Koike, Tatsuya; Takeshita, Ayako; Saha, Mahua; Rinawati; Nakada, Norihide; Murata, Ayako; Suzuki, Tokuma; Suzuki, Satoru; Nguyen, H. Chiem; Bui, Cach Tuyen; Pham, Hung Viet; Siringan, Maria Auxilia; Kwan, Charita; Zakaria, Mohamad P.; Reungsang, Alissara (2013)

 • Seven sulfonamides, trimethoprim, five macrolides, lincomycin and three tetracyclines were measured in 150 water samples of sewage, livestock and aquaculture wastewater, and river and coastal waters, in five tropical Asian countries. The sum of the concentrations of the target antibiotics in sewage and heavily sewage-impacted waters were at sub- to low-ppb levels. The most abundant antibiotic was sulfamethoxazole (SMX), followed by lincomycin and sulfathiazole. The average concentration of SMX in sewage or heavily sewage-impacted waters was 1720 ng/L in Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh, Can Tho; n=15), 802 ng/L in the Philippines (Manila; n=4), 538 ng/L in India (Kolkata; n=4), 282 ng/L in...

 • 1121.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2009)

 • Non Destructive Testing and Non Destructive Evaluation using Ultrasounds covers an important field of applications and requires a wide range of fundamental theoretical, numerical and experimental investigations. In the present volume, the reader will find some relevant research results on wave propagation in complex materials and structures which are concerned with today's problems on composites, bonding, guided waves, contact or damage, imaging and structural noise. The fifth meeting of the Anglo-French Research Group on "Wave propagation in non homogeneous media with a view to Non Destructive Testing", where all these results were presented, was held in Anglet, France, June 2-6, 200...

 • UML design verification based on model checking techniques.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Kishi, Tomoji (2007)

 • The advance of embedded computing technologies makes our society increasingly depend on these systems, and the reliability of the systems becomes more and more important for our daily life. Against this background, we have been examining the application of model checking techniques to embedded software design verification, and also developing a tool to support UML design verification. In my talk, I will explain our approach and tool, then emphasize the necessity of developing modeling techniques for design verification.

 • V_L0_00054_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thanh Hường;  Advisor: Nguyễn, Quốc Toản, Người hướng dẫn (2001)

 • Luận văn giới thiệu tổng quan về UML, sự ra đời, phát triển và các thành phần của UML. UML là một ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất, nó tổng hợp được ưu điểm trong các phương pháp của ba nhà sáng lập(Grady Booch,James Rumbaugh và Ivar Jacobson) và hạn chế kh (...); 108 tr; Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

 • VL0- 00284.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về phương pháp hướng đối tượng và các công cụ hỗ trợ phát triển hướng đối tượng. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng mô hình cho hệ thống quản lý đào tạo của một trường đại học sử dụng công cụ UML.

 • V_L0_00284_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn Văn Vỵ, Người hướng dẫn (2004)

 • Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; 113 tr; Giới thiệu tổng quan về phương pháp hướng đối tượng và các công cụ hỗ trợ phát triển hướng đối tượng. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng mô hình cho hệ thống quản lý đào tạo của một trường đại học sử dụng công cụ UML; Electronic Resources