Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 53097 to 53116 of 62097
 • 3362-'V-Invex Functions and Vector Optimization.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Mishra, Shashi K.; Wang, Shouyang; Lai, Kin Keung (2008)

 • V-INVEX FUNCTIONS AND VECTOR OPTIMIZATION summarizes and synthesizes an aspect of research work that has been done in the area of Generalized Convexity over the past several decades. Specifically, the book focuses on V-invex functions in vector optimization that have grown out of the work of Jeyakumar and Mond in the 1990’s. V-invex functions are areas in which there has been much interest because it allows researchers and practitioners to address and provide better solutions to problems that are nonlinear, multi-objective, fractional, and continuous in nature. Hence, V-invex functions have permitted work on a whole new class of vector optimization applications.

 • 33.4.15.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Tự Lập (2017)

 • Ngữ dụng học hiện đại thường được coi là ra đời năm 1955 cùng với những bài thuyết trình tại Harvard của J. L. Austin về lý thuyết Hành động ngôn ngữ. Tuy nhiên, vị tiền bối của ngữ dụng học hiện đại là nhà ngôn ngữ học Liên Xô V.N. Voloshinov, người đã đi trước Austin tới bốn chục năm trong việc xây dựng một hệ thống triết học ngôn ngữ khá hoàn chỉnh, cho phép vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ học truyền thống, đặc biệt là ngôn ngữ học cấu trúc của Saussure, để nghiên cứu ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp xã hội sống động. Đó là những khẳng định mà bài viết này muốn trình bày.

 • V2O5 nanoparticles as cathode for lithium-ion battery applications_ Fabricated via microwave-assisted green synthesis using A. paniculata leaf extract.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Karthik, K.; Phuruangrat, Anukorn; Chowdhury, Zaira Zaman; Pradeeswari, K.; Kumar, R. Mohan (2019)

 • Vanadium pentoxide (V2O5) cathode was fabricated via a facile simple and microwave-assisted method by the utilization of Andrographis paniculata leaf extract as fuel and optimizes the electrochemical applications. Structural and surface morphology of V2O5 nanoparticles was analyzed by various spectroscopic techniques like SEM and TEM. The PXRD exhibits an orthorhombic crystal structure with an average crystallite size (32 nm). The band at 497 cm-1 is attributed to V-O-V stretching vibration through FTIR analysis. The electrochemical characterization of synthesized V2O5 nanoparticles was studied towards the lithium-ion battery applications. Various parameters like Charge-Discharge, Cyc...

 • 3340-'Vacuum Electronics.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • Nineteen experts from the electronics industry, research institutes and universities have joined forces to prepare this book. Vacuum Electronics covers the electrophysical fundamentals, the present state of the art and applications, as well as the future prospects of microwave tubes and systems, optoelectronics vacuum devices, electron and ion beam devices, light and X-ray emitters,particle accelerators and vacuum interrupters. These topics are supplemented by useful information about the materials and technologies of vacuum electronics and vacuum technology.

 • 3341-'Vacuum Technology.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Yoshimura, Nagamitsu (2008)

 • Nanotechnology has reached a level where almost every new development and even every new product uses features of nanoscopic properties of materials. As a consequence, an enormous amount of scientific instruments is used in order to synthesize and analyze new structures and materials. Due to the surface sensitivity of such materials, many of these instruments require ultrahigh vacuum that has to be provided under extreme conditions like very high voltages.

 • 32.1.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lại, Thị Phương Thảo (2016)

 • Trải nghiệm là hiện tượng cơ bản nhưng đặc biệt trong đời sống con người và chỉ có thể có được thông qua hoạt động của các giác quan và trí óc của con người (hoặc của các động vật sống) [1: 98]. Theo Verhoeven [2: 1] trải nghiệm là “một khái niệm cơ bản cần được thể hiện ở mọi ngôn ngữ bằng cách này hay cách khác. Lĩnh vực trải nghiệm … được hiểu là bao gồm các loại trải nghiệm cụ thể mà liên quan chủ yếu đến việc xử lý các tác nhân kích thích (stimuli) bên trong và bên ngoài bởi hệ thần kinh con người”. Trong tiếng Anh, nhìn từ góc độ ngữ pháp chức năng, mệnh đề chỉ quá trình trải nghiệm về cơ bản bao gồm hai tham thể (còn gọi là vai nghĩa) tham gia vào quá trình trải nghiệm, đó là N...

 • 48.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tống, Văn Chung (2010)

 • Khái niệm tri thức bản địa hiện đã không còn xa lạ đối với rất nhiền nhà nghiên cứu nhân học, vănhoá, dân tộc học, xã hội học, v.v và nhất là đối với các chuyên gia phát triển. Quản lý xã hội –một trong cách thức quản lý hoạt động của con người, nó hàm chứa các hoạt động như quản lý nhà nước, quản lý gia đình, quản lý cộng đồng, quản lý hoạt động kinh tế, quản lý cộng đồng, quản lý văn hóa,… Nó thể chế hóa thành hệ các vị trí, vai trò của mỗi thành viên tham gia.

 • 02050005001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Lêna (2017)

 • - Luận án t ng hợp các quan niệm v vai trò của các chủ thể quan hệ quốc t từ các lý thuy t QHQT và cách ti p cận khác nhau. - Luận án góp phần ư r cách ti p cận mới ể ánh giá v i trò chủ thể quan hệ quốc t ó là Phương pháp Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis). - Luận án t ng hợp và ánh giá ự chuyển bi n v vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh – chính trị Đông Á trong uốt gi i oạn từ u 1991 n 2015. - Luận án ư r khuy n nghị mới ối với ASEAN trong việc duy trì vai trò của ASEAN trong những năm ắp tới.

 • 00050003664.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang (2014)

 • Lý luận và lịch sử về án lệ và về thực tiễn xét xử với tính cách là nguồn của pháp luật. Vai trò của hoạt động xét xử của Tòa án và thực tiễn sử dụng án lệ ở Việt Nam. Phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường vai trò của thực tiễn xét xử, phát triển án lệ trong quá trình phát triển và hoàn thiện hẹ thống pháp luật Việt Nam.

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 53097 to 53116 of 62097
 • 3362-'V-Invex Functions and Vector Optimization.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Mishra, Shashi K.; Wang, Shouyang; Lai, Kin Keung (2008)

 • V-INVEX FUNCTIONS AND VECTOR OPTIMIZATION summarizes and synthesizes an aspect of research work that has been done in the area of Generalized Convexity over the past several decades. Specifically, the book focuses on V-invex functions in vector optimization that have grown out of the work of Jeyakumar and Mond in the 1990’s. V-invex functions are areas in which there has been much interest because it allows researchers and practitioners to address and provide better solutions to problems that are nonlinear, multi-objective, fractional, and continuous in nature. Hence, V-invex functions have permitted work on a whole new class of vector optimization applications.

 • 33.4.15.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Tự Lập (2017)

 • Ngữ dụng học hiện đại thường được coi là ra đời năm 1955 cùng với những bài thuyết trình tại Harvard của J. L. Austin về lý thuyết Hành động ngôn ngữ. Tuy nhiên, vị tiền bối của ngữ dụng học hiện đại là nhà ngôn ngữ học Liên Xô V.N. Voloshinov, người đã đi trước Austin tới bốn chục năm trong việc xây dựng một hệ thống triết học ngôn ngữ khá hoàn chỉnh, cho phép vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ học truyền thống, đặc biệt là ngôn ngữ học cấu trúc của Saussure, để nghiên cứu ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp xã hội sống động. Đó là những khẳng định mà bài viết này muốn trình bày.

 • V2O5 nanoparticles as cathode for lithium-ion battery applications_ Fabricated via microwave-assisted green synthesis using A. paniculata leaf extract.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Karthik, K.; Phuruangrat, Anukorn; Chowdhury, Zaira Zaman; Pradeeswari, K.; Kumar, R. Mohan (2019)

 • Vanadium pentoxide (V2O5) cathode was fabricated via a facile simple and microwave-assisted method by the utilization of Andrographis paniculata leaf extract as fuel and optimizes the electrochemical applications. Structural and surface morphology of V2O5 nanoparticles was analyzed by various spectroscopic techniques like SEM and TEM. The PXRD exhibits an orthorhombic crystal structure with an average crystallite size (32 nm). The band at 497 cm-1 is attributed to V-O-V stretching vibration through FTIR analysis. The electrochemical characterization of synthesized V2O5 nanoparticles was studied towards the lithium-ion battery applications. Various parameters like Charge-Discharge, Cyc...

 • 3340-'Vacuum Electronics.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • Nineteen experts from the electronics industry, research institutes and universities have joined forces to prepare this book. Vacuum Electronics covers the electrophysical fundamentals, the present state of the art and applications, as well as the future prospects of microwave tubes and systems, optoelectronics vacuum devices, electron and ion beam devices, light and X-ray emitters,particle accelerators and vacuum interrupters. These topics are supplemented by useful information about the materials and technologies of vacuum electronics and vacuum technology.

 • 3341-'Vacuum Technology.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Yoshimura, Nagamitsu (2008)

 • Nanotechnology has reached a level where almost every new development and even every new product uses features of nanoscopic properties of materials. As a consequence, an enormous amount of scientific instruments is used in order to synthesize and analyze new structures and materials. Due to the surface sensitivity of such materials, many of these instruments require ultrahigh vacuum that has to be provided under extreme conditions like very high voltages.

 • 32.1.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lại, Thị Phương Thảo (2016)

 • Trải nghiệm là hiện tượng cơ bản nhưng đặc biệt trong đời sống con người và chỉ có thể có được thông qua hoạt động của các giác quan và trí óc của con người (hoặc của các động vật sống) [1: 98]. Theo Verhoeven [2: 1] trải nghiệm là “một khái niệm cơ bản cần được thể hiện ở mọi ngôn ngữ bằng cách này hay cách khác. Lĩnh vực trải nghiệm … được hiểu là bao gồm các loại trải nghiệm cụ thể mà liên quan chủ yếu đến việc xử lý các tác nhân kích thích (stimuli) bên trong và bên ngoài bởi hệ thần kinh con người”. Trong tiếng Anh, nhìn từ góc độ ngữ pháp chức năng, mệnh đề chỉ quá trình trải nghiệm về cơ bản bao gồm hai tham thể (còn gọi là vai nghĩa) tham gia vào quá trình trải nghiệm, đó là N...

 • 48.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tống, Văn Chung (2010)

 • Khái niệm tri thức bản địa hiện đã không còn xa lạ đối với rất nhiền nhà nghiên cứu nhân học, vănhoá, dân tộc học, xã hội học, v.v và nhất là đối với các chuyên gia phát triển. Quản lý xã hội –một trong cách thức quản lý hoạt động của con người, nó hàm chứa các hoạt động như quản lý nhà nước, quản lý gia đình, quản lý cộng đồng, quản lý hoạt động kinh tế, quản lý cộng đồng, quản lý văn hóa,… Nó thể chế hóa thành hệ các vị trí, vai trò của mỗi thành viên tham gia.

 • 02050005001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Lêna (2017)

 • - Luận án t ng hợp các quan niệm v vai trò của các chủ thể quan hệ quốc t từ các lý thuy t QHQT và cách ti p cận khác nhau. - Luận án góp phần ư r cách ti p cận mới ể ánh giá v i trò chủ thể quan hệ quốc t ó là Phương pháp Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis). - Luận án t ng hợp và ánh giá ự chuyển bi n v vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh – chính trị Đông Á trong uốt gi i oạn từ u 1991 n 2015. - Luận án ư r khuy n nghị mới ối với ASEAN trong việc duy trì vai trò của ASEAN trong những năm ắp tới.

 • 00050003664.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang (2014)

 • Lý luận và lịch sử về án lệ và về thực tiễn xét xử với tính cách là nguồn của pháp luật. Vai trò của hoạt động xét xử của Tòa án và thực tiễn sử dụng án lệ ở Việt Nam. Phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường vai trò của thực tiễn xét xử, phát triển án lệ trong quá trình phát triển và hoàn thiện hẹ thống pháp luật Việt Nam.