Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 64556 to 64575 of 69829
 • V_L2_00211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Hạnh;  Advisor: Lâm, Bá Nam (2000)

 • Bước đầu tìm hiểu quan niệm , kiến thức của cư dân địa phương về sức khoẻ, bênh tật và các nguyên nhân gây bệnh ; tập trung khai thác các cách phong và chữa bệnh của họ thông qua cách trồng, thu hái, các bài thuốc được dùng để làm thuốc chữa bênh tại xóm Mạ. Đồng thời tìm hiểu sự tác động của mạng lưới y tế hiện tại đối với người dân địa phương, từ đó đưa ra mô hình phòng chữa bệnh cho người dân địa phương bằng phương pháp sử dụng đông tây y kết hợp.

 • YXuyenDichtruyen(4Q)伊川易傳(4卷).pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: [宋]程頤; Trình Di đời Tống biên soạn (1782)

 • Y Xuyên Dịch truyện còn gọi là Dịch Trình truyện, Chu Dịch Trình thị truyện, Chu Dịch Trình truyện, Trình thị Dịch truyện, do Trình Di đời Tống biên soạn. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm bài trừ tượng số, phát huy nghĩa lý. Bản in năm (...)

 • luanvan.2014 R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Khánh Linh;  Advisor: Phạm, Công Nhất (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng y đức người thầy thuốc tại một số bệnh viện công trên địa bàn Hà Nội hiện nay (qua khảo sát tại bệnh viện Bạch Mai), qua đó, luận văn góp phần làm rõ các quan niệm chung về y đức về sự cần thiết phải nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc tại các bệnh viện công ở Hà Nội. Đồng thời mô tả thực trạng và các giải pháp nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc tại các bệnh viện công ở Hà Nội hiện nay.

 • 173(1977-2)_p12-23.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Hinh (1977)

 • Trúc Lâm là một sáng tạo Việt Nam trên cơ sở Thiền Tông-Cũng như Thiền Tông là một sáng tạo Trun Quốc trên cơ sử Phật giáo Đại Thừa-đáp ứng hai yêu cầu chính trị của xã hội Việt nam thời Trần: thống nhất dân tộc trên phương diện ý thức hệ, ức chế sự phát triển mâu thuẫn giai cấp để duy trì xã hội hiên tồn vừa mới hòa hợp đoàn kết chống kẻ thù xâm lược chung.

 • V_L0_01285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mậu Tuân (2007)

 • Khái quát về Nhà nước pháp quyền, khái niệm và bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQXHCN). Nghiên cứu pháp luật trong việc xây dựng NNPQXHCN, vị trí, vai trò và những mối quan hệ cơ bản của pháp luật trong NNPQXHCN. Phân tích thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay - nhìn từ góc độ các thành tố cơ bản của NNPQXHCN. Đề xuất một số định hướng thống nhất về mô hình tổng thể hệ thống pháp luật Việt Nam, cải cách luật hiến pháp, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy trình lập pháp và tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nền văn hóa pháp lý Việt Nam hiện đại, phù hợp với bản sắc dân tộc nhằm đáp ứn...

 • 4. Pham Van Quyet_447-457.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Quyết (2019)

 • Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục đại học - nơi vừa tham gia trực tiếp vào các quá trình và ứng dụng những thành tự vừa có trách nhiệm cung cấp nguồn nhân lực với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập và Cách mạng khoa học công nghệ. Thông qua các tài liệu thu thập được về vấn đề, bài viết đã phân tích sự ảnh hưởng và những yêu cầu đặt đặt ra của quá trình hội nhập và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối với giáo dục đại học. Từ đó, bài viết đề xuất một số gợi ý cho việc xác định, làm rõ sứ mệnh, mục tiêu của giáo dục đại họ...

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 64556 to 64575 of 69829
 • V_L2_00211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Hạnh;  Advisor: Lâm, Bá Nam (2000)

 • Bước đầu tìm hiểu quan niệm , kiến thức của cư dân địa phương về sức khoẻ, bênh tật và các nguyên nhân gây bệnh ; tập trung khai thác các cách phong và chữa bệnh của họ thông qua cách trồng, thu hái, các bài thuốc được dùng để làm thuốc chữa bênh tại xóm Mạ. Đồng thời tìm hiểu sự tác động của mạng lưới y tế hiện tại đối với người dân địa phương, từ đó đưa ra mô hình phòng chữa bệnh cho người dân địa phương bằng phương pháp sử dụng đông tây y kết hợp.

 • YXuyenDichtruyen(4Q)伊川易傳(4卷).pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: [宋]程頤; Trình Di đời Tống biên soạn (1782)

 • Y Xuyên Dịch truyện còn gọi là Dịch Trình truyện, Chu Dịch Trình thị truyện, Chu Dịch Trình truyện, Trình thị Dịch truyện, do Trình Di đời Tống biên soạn. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm bài trừ tượng số, phát huy nghĩa lý. Bản in năm (...)

 • luanvan.2014 R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Khánh Linh;  Advisor: Phạm, Công Nhất (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng y đức người thầy thuốc tại một số bệnh viện công trên địa bàn Hà Nội hiện nay (qua khảo sát tại bệnh viện Bạch Mai), qua đó, luận văn góp phần làm rõ các quan niệm chung về y đức về sự cần thiết phải nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc tại các bệnh viện công ở Hà Nội. Đồng thời mô tả thực trạng và các giải pháp nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc tại các bệnh viện công ở Hà Nội hiện nay.

 • 173(1977-2)_p12-23.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Hinh (1977)

 • Trúc Lâm là một sáng tạo Việt Nam trên cơ sở Thiền Tông-Cũng như Thiền Tông là một sáng tạo Trun Quốc trên cơ sử Phật giáo Đại Thừa-đáp ứng hai yêu cầu chính trị của xã hội Việt nam thời Trần: thống nhất dân tộc trên phương diện ý thức hệ, ức chế sự phát triển mâu thuẫn giai cấp để duy trì xã hội hiên tồn vừa mới hòa hợp đoàn kết chống kẻ thù xâm lược chung.

 • V_L0_01285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mậu Tuân (2007)

 • Khái quát về Nhà nước pháp quyền, khái niệm và bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQXHCN). Nghiên cứu pháp luật trong việc xây dựng NNPQXHCN, vị trí, vai trò và những mối quan hệ cơ bản của pháp luật trong NNPQXHCN. Phân tích thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay - nhìn từ góc độ các thành tố cơ bản của NNPQXHCN. Đề xuất một số định hướng thống nhất về mô hình tổng thể hệ thống pháp luật Việt Nam, cải cách luật hiến pháp, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy trình lập pháp và tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nền văn hóa pháp lý Việt Nam hiện đại, phù hợp với bản sắc dân tộc nhằm đáp ứn...

 • 4. Pham Van Quyet_447-457.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Quyết (2019)

 • Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục đại học - nơi vừa tham gia trực tiếp vào các quá trình và ứng dụng những thành tự vừa có trách nhiệm cung cấp nguồn nhân lực với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập và Cách mạng khoa học công nghệ. Thông qua các tài liệu thu thập được về vấn đề, bài viết đã phân tích sự ảnh hưởng và những yêu cầu đặt đặt ra của quá trình hội nhập và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối với giáo dục đại học. Từ đó, bài viết đề xuất một số gợi ý cho việc xác định, làm rõ sứ mệnh, mục tiêu của giáo dục đại họ...