Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Thị Thuận
dc.contributor.authorTrần, Thị Vân Thi
dc.date.accessioned2014-06-20T02:58:13Z
dc.date.accessioned2015-08-07T08:02:32Z-
dc.date.available2014-06-20T02:58:13Z
dc.date.available2015-08-07T08:02:32Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationtr. 470-474vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10320-
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
dc.subjectHóa hữu cơvi_VN
dc.subjectOxi hóavi_VN
dc.subjectBenzylancolvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của phương pháp điều chế chất mang lên hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trong phản ứng oxi hóa pha lỏng Benzylancolvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00815.pdf
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Thị Thuận
  dc.contributor.authorTrần, Thị Vân Thi
  dc.date.accessioned2014-06-20T02:58:13Z
  dc.date.accessioned2015-08-07T08:02:32Z-
  dc.date.available2014-06-20T02:58:13Z
  dc.date.available2015-08-07T08:02:32Z-
  dc.date.issued2011
  dc.identifier.citationtr. 470-474vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10320-
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
  dc.subjectHóa hữu cơvi_VN
  dc.subjectOxi hóavi_VN
  dc.subjectBenzylancolvi_VN
  dc.titleẢnh hưởng của phương pháp điều chế chất mang lên hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trong phản ứng oxi hóa pha lỏng Benzylancolvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00815.pdf
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :