Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Thị Thuận-
dc.contributor.authorTrần, Thị Vân Thi-
dc.date.accessioned2014-06-20T03:09:50Z-
dc.date.accessioned2015-08-07T08:03:08Z-
dc.date.available2014-06-20T03:09:50Z-
dc.date.available2015-08-07T08:03:08Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNgô, Thị Thuận, Trần, Thị Vân Thi. (2011). Cơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mang. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóavi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10336-
dc.format.extenttr. 475-479-
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
dc.subjectHóa hữu cơvi_VN
dc.subjectBenzylancolvi_VN
dc.subjectH202vi_VN
dc.titleCơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mangvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
dc.contributor.conferenceHội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa-
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00820.pdf
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Thị Thuận-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Vân Thi-
  dc.date.accessioned2014-06-20T03:09:50Z-
  dc.date.accessioned2015-08-07T08:03:08Z-
  dc.date.available2014-06-20T03:09:50Z-
  dc.date.available2015-08-07T08:03:08Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNgô, Thị Thuận, Trần, Thị Vân Thi. (2011). Cơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mang. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóavi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10336-
  dc.format.extenttr. 475-479-
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
  dc.subjectHóa hữu cơvi_VN
  dc.subjectBenzylancolvi_VN
  dc.subjectH202vi_VN
  dc.titleCơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mangvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  dc.contributor.conferenceHội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa-
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00820.pdf
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :