Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Đoan-
dc.contributor.authorNinh, Đức Hà-
dc.date.accessioned2014-06-20T07:44:11Z-
dc.date.accessioned2015-08-07T08:02:54Z-
dc.date.available2014-06-20T07:44:11Z-
dc.date.available2015-08-07T08:02:54Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, Hữu Đoan, Ninh, Đức Hà. (2011). Nghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm ứng dụng sản phẩm Sunfo hóa dầu khoáng làm sạch dầu loang trên mặt nước. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóavi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10460-
dc.format.extenttr. 421-425-
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
dc.subjectHóa hữu cơvi_VN
dc.subjectSản phẩm Sunfovi_VN
dc.subjectHóa dầu khoángvi_VN
dc.subjectDầu loangvi_VN
dc.titleNghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm ứng dụng sản phẩm Sunfo hóa dầu khoáng làm sạch dầu loang trên mặt nướcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
dc.contributor.conferenceHội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa-
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00859.pdf
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Đoan-
  dc.contributor.authorNinh, Đức Hà-
  dc.date.accessioned2014-06-20T07:44:11Z-
  dc.date.accessioned2015-08-07T08:02:54Z-
  dc.date.available2014-06-20T07:44:11Z-
  dc.date.available2015-08-07T08:02:54Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, Hữu Đoan, Ninh, Đức Hà. (2011). Nghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm ứng dụng sản phẩm Sunfo hóa dầu khoáng làm sạch dầu loang trên mặt nước. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóavi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10460-
  dc.format.extenttr. 421-425-
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
  dc.subjectHóa hữu cơvi_VN
  dc.subjectSản phẩm Sunfovi_VN
  dc.subjectHóa dầu khoángvi_VN
  dc.subjectDầu loangvi_VN
  dc.titleNghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm ứng dụng sản phẩm Sunfo hóa dầu khoáng làm sạch dầu loang trên mặt nướcvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  dc.contributor.conferenceHội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa-
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00859.pdf
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :