Oxi hóa chọn lọc Ancol Benzylic thành Benzandehit trên xúc tác Fe- MCM-22

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10473Oxi hóa chọn lọc Ancol Benzylic thành Benzandehit trên xúc tác Fe- MCM-22

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10473