Thành phần và hoạt tính sinh học của cặn chiết từ củ riềng bắc bộ (Alpinia tokinensis gagnep)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10564Thành phần và hoạt tính sinh học của cặn chiết từ củ riềng bắc bộ (Alpinia tokinensis gagnep)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10564