Tổng hợp phụ gia chống gỉ Sunfonat trên cơ sở dầu khoáng có trọng lượng phân tử trung binh thấp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10714Tổng hợp phụ gia chống gỉ Sunfonat trên cơ sở dầu khoáng có trọng lượng phân tử trung binh thấp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10714