Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thế Nghiêm-
dc.contributor.authorVõ, Hoàng Phương-
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Tường-
dc.contributor.authorNinh, Đức Hà-
dc.date.accessioned2014-06-23T07:24:44Z-
dc.date.accessioned2015-08-07T08:03:34Z-
dc.date.available2014-06-23T07:24:44Z-
dc.date.available2015-08-07T08:03:34Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, Thế Nghiêm. et al. (2011). Tổng hợp phụ gia chống gỉ Sunfonat trên cơ sở dầu khoáng có trọng lượng phân tử trung binh thấp. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10714-
dc.format.extenttr. 416-420-
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
dc.subjectHóa hữu cơvi_VN
dc.subjectChất chống gỉvi_VN
dc.subjectChất phụ giavi_VN
dc.subjectĐiều chếvi_VN
dc.titleTổng hợp phụ gia chống gỉ Sunfonat trên cơ sở dầu khoáng có trọng lượng phân tử trung binh thấpvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
dc.contributor.conferenceHội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.-
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00904.pdf
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thế Nghiêm-
  dc.contributor.authorVõ, Hoàng Phương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Tường-
  dc.contributor.authorNinh, Đức Hà-
  dc.date.accessioned2014-06-23T07:24:44Z-
  dc.date.accessioned2015-08-07T08:03:34Z-
  dc.date.available2014-06-23T07:24:44Z-
  dc.date.available2015-08-07T08:03:34Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, Thế Nghiêm. et al. (2011). Tổng hợp phụ gia chống gỉ Sunfonat trên cơ sở dầu khoáng có trọng lượng phân tử trung binh thấp. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10714-
  dc.format.extenttr. 416-420-
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
  dc.subjectHóa hữu cơvi_VN
  dc.subjectChất chống gỉvi_VN
  dc.subjectChất phụ giavi_VN
  dc.subjectĐiều chếvi_VN
  dc.titleTổng hợp phụ gia chống gỉ Sunfonat trên cơ sở dầu khoáng có trọng lượng phân tử trung binh thấpvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  dc.contributor.conferenceHội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.-
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00904.pdf
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :