Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Hữu Điển
dc.contributor.authorChâu, Văn Minh
dc.contributor.authorNgô, Thị Thuận
dc.date.accessioned2014-03-14T08:06:53Z
dc.date.accessioned2015-08-24T12:12:37Z-
dc.date.available2014-03-14T08:06:53Z
dc.date.available2015-08-24T12:12:37Z-
dc.date.issued1996
dc.identifier.citationtr. 20-23vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4445-
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
dc.subjectHóa họcvi_VN
dc.subjectPhức chất Fe(III)vi_VN
dc.subjectOxi hóa Na2Svi_VN
dc.titleHoạt tính xúc tác của phức chất Fe(III) mang trên màng trao đổi ion trong quá trình oxi hóa Na2Svi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • TC_000045.pdf
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Hữu Điển
  dc.contributor.authorChâu, Văn Minh
  dc.contributor.authorNgô, Thị Thuận
  dc.date.accessioned2014-03-14T08:06:53Z
  dc.date.accessioned2015-08-24T12:12:37Z-
  dc.date.available2014-03-14T08:06:53Z
  dc.date.available2015-08-24T12:12:37Z-
  dc.date.issued1996
  dc.identifier.citationtr. 20-23vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4445-
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
  dc.subjectHóa họcvi_VN
  dc.subjectPhức chất Fe(III)vi_VN
  dc.subjectOxi hóa Na2Svi_VN
  dc.titleHoạt tính xúc tác của phức chất Fe(III) mang trên màng trao đổi ion trong quá trình oxi hóa Na2Svi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • TC_000045.pdf
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :