Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương
dc.date.accessioned2014-03-20T03:21:29Z
dc.date.accessioned2015-08-29T02:45:21Z-
dc.date.available2014-03-20T03:21:29Z
dc.date.available2015-08-29T02:45:21Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationtr. 10-17vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4719-
dc.description.abstractCán bộ quản lý là lực lượng lao động đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trước yêu cầu của đổi mới và hội nhập, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nâng cao hơn nữa năng lực, thái độ và kỹnăng quản lý đểcó thể chèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công. Tuy nhiên, công tác đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏvà vừa hiện nay còn nhiều hạn chế. Trên cơsở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tếtình hình đào tạo cán bộquản lý tại một sốdoanh nghiệp nhỏvà vừa ởHà Nội, bài viết đưa ra một sốvấn đềcần lưu ý vềthực trạng đào tạo cán bộquản lý trong doanh nghiệp nhỏvà vừa. Kết quảnghiên cứu cũng chỉra một sốnhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến công tác đào tạo cán bộquản lý, nhưnhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về đào tạo; chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; khảnăng tài chính; năng lực đào tạo và tổchức đào tạo của doanh nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
dc.subjectĐào tạovi_VN
dc.subjectCán bộ quản lývi_VN
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừavi_VN
dc.titleMột số nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Economics and Business


 • TC_02760.pdf
  • Size : 200,22 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương
  dc.date.accessioned2014-03-20T03:21:29Z
  dc.date.accessioned2015-08-29T02:45:21Z-
  dc.date.available2014-03-20T03:21:29Z
  dc.date.available2015-08-29T02:45:21Z-
  dc.date.issued2013
  dc.identifier.citationtr. 10-17vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4719-
  dc.description.abstractCán bộ quản lý là lực lượng lao động đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trước yêu cầu của đổi mới và hội nhập, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nâng cao hơn nữa năng lực, thái độ và kỹnăng quản lý đểcó thể chèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công. Tuy nhiên, công tác đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏvà vừa hiện nay còn nhiều hạn chế. Trên cơsở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tếtình hình đào tạo cán bộquản lý tại một sốdoanh nghiệp nhỏvà vừa ởHà Nội, bài viết đưa ra một sốvấn đềcần lưu ý vềthực trạng đào tạo cán bộquản lý trong doanh nghiệp nhỏvà vừa. Kết quảnghiên cứu cũng chỉra một sốnhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến công tác đào tạo cán bộquản lý, nhưnhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về đào tạo; chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; khảnăng tài chính; năng lực đào tạo và tổchức đào tạo của doanh nghiệp.vi_VN
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
  dc.subjectĐào tạovi_VN
  dc.subjectCán bộ quản lývi_VN
  dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừavi_VN
  dc.titleMột số nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừavi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Economics and Business


 • TC_02760.pdf
  • Size : 200,22 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :