Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Huy Cương
dc.date.accessioned2014-03-20T07:32:53Z
dc.date.accessioned2015-09-08T14:03:38Z-
dc.date.available2014-03-20T07:32:53Z
dc.date.available2015-09-08T14:03:38Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationtr. 27-32vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4755-
dc.description.abstractPhân loại hợp đồng t hành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn tr ong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp l ý . Tu y nhiên ở Việt Nam hiện nay , hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ y ếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
dc.subjectHợp đồngvi_VN
dc.subjectPhân loạivi_VN
dc.subjectPháp luậtvi_VN
dc.titleHai cặp phân loại hợp đồng căn bảnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Legal Studies


 • TC_02779.pdf
  • Size : 282,29 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Huy Cương
  dc.date.accessioned2014-03-20T07:32:53Z
  dc.date.accessioned2015-09-08T14:03:38Z-
  dc.date.available2014-03-20T07:32:53Z
  dc.date.available2015-09-08T14:03:38Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.citationtr. 27-32vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4755-
  dc.description.abstractPhân loại hợp đồng t hành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn tr ong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp l ý . Tu y nhiên ở Việt Nam hiện nay , hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ y ếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.vi_VN
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
  dc.subjectHợp đồngvi_VN
  dc.subjectPhân loạivi_VN
  dc.subjectPháp luậtvi_VN
  dc.titleHai cặp phân loại hợp đồng căn bảnvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Legal Studies


 • TC_02779.pdf
  • Size : 282,29 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :