Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn
dc.date.accessioned2014-05-12T01:49:51Z
dc.date.accessioned2015-09-08T14:01:58Z-
dc.date.available2014-05-12T01:49:51Z
dc.date.available2015-09-08T14:01:58Z-
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationtr. 177-183vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5528-
dc.description.abstractNghiên cứu về những đặc trưng cơ bản của nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Đây là bài viết làm sáng tỏ đặc tính siêu làng dưới góc độ lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Nội dung của bài viết tập trung làm rõ 3 vấn đề: thứ nhất, làm rõ Nhà nước Văn Lang mang đặc tính của một công xã nông thôn, nó mang dáng dấp của một cái làng lớn, có tính đại diện cao, tính liên kết mạnh nhưng tính giai cấp yếu; thứ hai, chỉ ra mối quan hệ hòa đồng, lưỡng hợp giữa làng và nước; thứ ba, khẳng định và chứng minh luận điểm "việc hình thành Nhà nước Văn Lang là một quá trình lâu dài".vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
dc.subjectLịch sử nhà nướcvi_VN
dc.subjectNhà nước Văn Langvi_VN
dc.subjectNhà nước siêu làngvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleNhà nước Văn Lang - Nhà nước siêu làngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Legal Studies


 • TC_001125.pdf
  • Size : 909,36 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn
  dc.date.accessioned2014-05-12T01:49:51Z
  dc.date.accessioned2015-09-08T14:01:58Z-
  dc.date.available2014-05-12T01:49:51Z
  dc.date.available2015-09-08T14:01:58Z-
  dc.date.issued2007
  dc.identifier.citationtr. 177-183vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5528-
  dc.description.abstractNghiên cứu về những đặc trưng cơ bản của nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Đây là bài viết làm sáng tỏ đặc tính siêu làng dưới góc độ lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Nội dung của bài viết tập trung làm rõ 3 vấn đề: thứ nhất, làm rõ Nhà nước Văn Lang mang đặc tính của một công xã nông thôn, nó mang dáng dấp của một cái làng lớn, có tính đại diện cao, tính liên kết mạnh nhưng tính giai cấp yếu; thứ hai, chỉ ra mối quan hệ hòa đồng, lưỡng hợp giữa làng và nước; thứ ba, khẳng định và chứng minh luận điểm "việc hình thành Nhà nước Văn Lang là một quá trình lâu dài".vi_VN
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
  dc.subjectLịch sử nhà nướcvi_VN
  dc.subjectNhà nước Văn Langvi_VN
  dc.subjectNhà nước siêu làngvi_VN
  dc.subjectViệt Namvi_VN
  dc.titleNhà nước Văn Lang - Nhà nước siêu làngvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Legal Studies


 • TC_001125.pdf
  • Size : 909,36 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :