Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hoài Nhân-
dc.date.accessioned2014-05-23T01:55:24Z-
dc.date.accessioned2015-09-16T07:55:04Z-
dc.date.available2014-05-23T01:55:24Z-
dc.date.available2015-09-16T07:55:04Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. N. (2003). Chức năng tu từ của từ trái nghĩa trong các tác phẩm văn học Nga thế kỷ XIX. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ, Tập 19(3), 24-34vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6297-
dc.description.abstractBài viết không đi sâu phân tích tất cả những tác phẩm của giai đoạn này. Bài báo giới hạn sự phân tích đối tượng nghiên cứu của mình (chức năng tu từ của từ trái nghĩa) trong những tác phẩm đã nhắc đến ở trên của một số nhà văn, nhà thơ Nga tiêu biểu-
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ-
dc.subjectTừ trái nghĩavi_VN
dc.subjectTác phẩm văn họcvi_VN
dc.subjectVăn học Ngavi_VN
dc.subjectThế kỷ 19vi_VN
dc.titleChức năng tu từ của từ trái nghĩa trong các tác phẩm văn học Nga thế kỷ XIXvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Foreign Studies


 • TC_001275.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hoài Nhân-
  dc.date.accessioned2014-05-23T01:55:24Z-
  dc.date.accessioned2015-09-16T07:55:04Z-
  dc.date.available2014-05-23T01:55:24Z-
  dc.date.available2015-09-16T07:55:04Z-
  dc.date.issued2003-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. N. (2003). Chức năng tu từ của từ trái nghĩa trong các tác phẩm văn học Nga thế kỷ XIX. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ, Tập 19(3), 24-34vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6297-
  dc.description.abstractBài viết không đi sâu phân tích tất cả những tác phẩm của giai đoạn này. Bài báo giới hạn sự phân tích đối tượng nghiên cứu của mình (chức năng tu từ của từ trái nghĩa) trong những tác phẩm đã nhắc đến ở trên của một số nhà văn, nhà thơ Nga tiêu biểu-
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ-
  dc.subjectTừ trái nghĩavi_VN
  dc.subjectTác phẩm văn họcvi_VN
  dc.subjectVăn học Ngavi_VN
  dc.subjectThế kỷ 19vi_VN
  dc.titleChức năng tu từ của từ trái nghĩa trong các tác phẩm văn học Nga thế kỷ XIXvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Foreign Studies


 • TC_001275.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :