Xác định lực hấp dẫn du lịch một số điểm du lịch cuối tuần của Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6358Xác định lực hấp dẫn du lịch một số điểm du lịch cuối tuần của Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6358