Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Huy Cương
dc.date.accessioned2012-12-11T02:26:28Z
dc.date.accessioned2015-09-08T14:03:15Z-
dc.date.available2012-12-11T02:26:28Z
dc.date.available2015-09-08T14:03:15Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationtr. 27-32vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/671-
dc.description.abstractPhân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
dc.subjectLuật dân sựvi_VN
dc.subjectPhân loạivi_VN
dc.subjectHợp đồngvi_VN
dc.titleHai cặp phân loại hợp đồng căn bảnvi_VN
dc.title.alternativeTwo couples of fundamental classifications of contractsvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Legal Studies


 • b4.pdf
  • Size : 282,29 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Huy Cương
  dc.date.accessioned2012-12-11T02:26:28Z
  dc.date.accessioned2015-09-08T14:03:15Z-
  dc.date.available2012-12-11T02:26:28Z
  dc.date.available2015-09-08T14:03:15Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.citationtr. 27-32vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/671-
  dc.description.abstractPhân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.vi_VN
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
  dc.subjectLuật dân sựvi_VN
  dc.subjectPhân loạivi_VN
  dc.subjectHợp đồngvi_VN
  dc.titleHai cặp phân loại hợp đồng căn bảnvi_VN
  dc.title.alternativeTwo couples of fundamental classifications of contractsvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Legal Studies


 • b4.pdf
  • Size : 282,29 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :