Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Huy Cương
dc.date.accessioned2012-12-11T03:36:57Z
dc.date.accessioned2015-09-08T14:03:34Z-
dc.date.available2012-12-11T03:36:57Z
dc.date.available2015-09-08T14:03:34Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationtr. 234-245vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/724-
dc.description.abstractHộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh đặc biệt có tính đặc thù của hệ thống tổ chức kinh doanh ở Việt Nam. Loại hình này có một số yếu tố thuộc về lịch sử của Việt Nam và một số yếu tố do Nhà nước tạo nên. Hộ kinh doanh được chia thành ba dạng. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích bản chất pháp lý của mỗi dạng để qui định. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về hộ kinh doanh.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
dc.subjectHộ kinh doanhvi_VN
dc.subjectPháp luậtvi_VN
dc.subjectBất cậpvi_VN
dc.titlePhân tích pháp luật về hộ kinh doanh để tìm ra các bất cậpvi_VN
dc.title.alternativeAnalysing business household law for searching its shortcomingsvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Legal Studies


 • Bai 4-OK.pdf
  • Size : 430,16 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Huy Cương
  dc.date.accessioned2012-12-11T03:36:57Z
  dc.date.accessioned2015-09-08T14:03:34Z-
  dc.date.available2012-12-11T03:36:57Z
  dc.date.available2015-09-08T14:03:34Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.citationtr. 234-245vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/724-
  dc.description.abstractHộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh đặc biệt có tính đặc thù của hệ thống tổ chức kinh doanh ở Việt Nam. Loại hình này có một số yếu tố thuộc về lịch sử của Việt Nam và một số yếu tố do Nhà nước tạo nên. Hộ kinh doanh được chia thành ba dạng. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích bản chất pháp lý của mỗi dạng để qui định. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về hộ kinh doanh.vi_VN
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
  dc.subjectHộ kinh doanhvi_VN
  dc.subjectPháp luậtvi_VN
  dc.subjectBất cậpvi_VN
  dc.titlePhân tích pháp luật về hộ kinh doanh để tìm ra các bất cậpvi_VN
  dc.title.alternativeAnalysing business household law for searching its shortcomingsvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Legal Studies


 • Bai 4-OK.pdf
  • Size : 430,16 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :