Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn
dc.contributor.authorPhạm, Sỹ An
dc.date.accessioned2012-12-11T03:54:54Z
dc.date.accessioned2015-08-29T02:33:50Z-
dc.date.available2012-12-11T03:54:54Z
dc.date.available2015-08-29T02:33:50Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationtr. 187-194vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/736-
dc.description.abstractHà Giang là tỉnh miền núi cao. Thách thức đặt ra cho Hà Giang là phải tận dụng được lợi thế của tỉnh để huy động các nguồn vốn bên trong và bên ngoài nhằm phát triển kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề xã hội một cách hài hòa. Từ việc phân tích những lợi thế và bất lợi về điều kiện kinh tế - xã hội của Hà Giang và so sánh Hà Giang với Lào Cai về mặt huy động vốn cho phát triển, bài viết đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm tăng cường thu hút các nguồn vốn để phát triển tỉnh Hà Giang, như: cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại địa phương, tập trung nỗ lực cải cách hành chính tại chính quyền địa phương; thiết lập một bộ tiêu chí cho đối tác dự định kêu gọi đầu tư, xây dựng một lộ trình cụ thể cho việc thu hút và sử dụng vốn, đưa ra những ưa đãi về thuế, chính sách, cơ chế; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển ngành du lịch một cách bài bản hơn...vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
dc.subjectNguồn vốnvi_VN
dc.subjectHuy động vốnvi_VN
dc.subjectHà Giangvi_VN
dc.titleThu hút các nguồn vốn để phát triển tỉnh Hà Giangvi_VN
dc.title.alternativeAttracting capital resources for the development of Ha Giang provincevi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Economics and Business


 • Bai 7[1]. Nguyen Hong Son.pdf
  • Size : 545,76 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn
  dc.contributor.authorPhạm, Sỹ An
  dc.date.accessioned2012-12-11T03:54:54Z
  dc.date.accessioned2015-08-29T02:33:50Z-
  dc.date.available2012-12-11T03:54:54Z
  dc.date.available2015-08-29T02:33:50Z-
  dc.date.issued2011
  dc.identifier.citationtr. 187-194vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/736-
  dc.description.abstractHà Giang là tỉnh miền núi cao. Thách thức đặt ra cho Hà Giang là phải tận dụng được lợi thế của tỉnh để huy động các nguồn vốn bên trong và bên ngoài nhằm phát triển kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề xã hội một cách hài hòa. Từ việc phân tích những lợi thế và bất lợi về điều kiện kinh tế - xã hội của Hà Giang và so sánh Hà Giang với Lào Cai về mặt huy động vốn cho phát triển, bài viết đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm tăng cường thu hút các nguồn vốn để phát triển tỉnh Hà Giang, như: cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại địa phương, tập trung nỗ lực cải cách hành chính tại chính quyền địa phương; thiết lập một bộ tiêu chí cho đối tác dự định kêu gọi đầu tư, xây dựng một lộ trình cụ thể cho việc thu hút và sử dụng vốn, đưa ra những ưa đãi về thuế, chính sách, cơ chế; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển ngành du lịch một cách bài bản hơn...vi_VN
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
  dc.subjectNguồn vốnvi_VN
  dc.subjectHuy động vốnvi_VN
  dc.subjectHà Giangvi_VN
  dc.titleThu hút các nguồn vốn để phát triển tỉnh Hà Giangvi_VN
  dc.title.alternativeAttracting capital resources for the development of Ha Giang provincevi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Economics and Business


 • Bai 7[1]. Nguyen Hong Son.pdf
  • Size : 545,76 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :