Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Việt Hòa
dc.contributor.authorNguyễn, Phú Hà
dc.date.accessioned2012-12-11T08:58:55Z
dc.date.accessioned2015-08-29T02:30:33Z-
dc.date.available2012-12-11T08:58:55Z
dc.date.available2015-08-29T02:30:33Z-
dc.date.issued2010
dc.identifier.citation$atr. 17-29vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/772-
dc.description.abstractSáp nhập và mua lại ngân hàng (tạm gọi tắt là M&A(1) ngân hàng) là một trong những phương tiện chủ yếu tạo ra sự thay đổi của ngành công nghiệp ngân hàng trong nhiều thập kỷ qua. Hoạt động sáp nhập và mua lại đã cho phép các ngân hàng tăng cường khả năng cạnh tranh, tận dụng được lợi thế so sánh, tránh nguy cơ phá sản trong một môi trường ngày càng khắc nghiệt và năng động hơn. Tuy nhiên, nhiều công trình nghiên cứu khoa học ngày nay đã khẳng định rằng M&A có cả thành công và thất bại, trong đó tỷ lệ thất bại khá lớn và hoạt động này còn gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường kinh tế (xem Phụ lục 1). M&A không chỉ là lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro mà đặc biệt đối với ngành ngân hàng, hoạt động này cần được kiểm soát cũng như điều tiết chặt chẽ của Nhà nước. Bài toán M&A nói chung và trong ngành ngân hàng nói riêng cần ít nhất một lời giải đáp phù hợp. Vì thế, nó dẫn dắt chúng ta đến với các nguyên lý hữu ích về hợp tác và đầu tư. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích lời giải bài toán M&A theo nguyên lý Atabay, từ đó áp dụng vào M&A ngân hàng để lựa chọn giải pháp phù hợp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo mục tiêu củng cố địa vị trên thị trường tài chính, tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định và lâu dài.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. :$bĐHQGHNvi_VN
dc.subjectNguyên lý Atabayvi_VN
dc.subjectSáp nhập ngân hàngvi_VN
dc.subjectMua lại ngân hàngvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleVận dụng nguyên lý Atabay cho bài toán sáp nhập và mua lại ngân hàng ở Việt Namvi_VN
dc.title.alternativeApplying the Atabay principle - Solution for problem solving of mergers and acquisitions in Vietnamese banking sectorvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Economics and Business


 • Bai 3. Dinh Viet Hoa, Nguyen Phu Ha.doc23.pdf
  • Size : 801,07 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐinh, Việt Hòa
  dc.contributor.authorNguyễn, Phú Hà
  dc.date.accessioned2012-12-11T08:58:55Z
  dc.date.accessioned2015-08-29T02:30:33Z-
  dc.date.available2012-12-11T08:58:55Z
  dc.date.available2015-08-29T02:30:33Z-
  dc.date.issued2010
  dc.identifier.citation$atr. 17-29vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/772-
  dc.description.abstractSáp nhập và mua lại ngân hàng (tạm gọi tắt là M&A(1) ngân hàng) là một trong những phương tiện chủ yếu tạo ra sự thay đổi của ngành công nghiệp ngân hàng trong nhiều thập kỷ qua. Hoạt động sáp nhập và mua lại đã cho phép các ngân hàng tăng cường khả năng cạnh tranh, tận dụng được lợi thế so sánh, tránh nguy cơ phá sản trong một môi trường ngày càng khắc nghiệt và năng động hơn. Tuy nhiên, nhiều công trình nghiên cứu khoa học ngày nay đã khẳng định rằng M&A có cả thành công và thất bại, trong đó tỷ lệ thất bại khá lớn và hoạt động này còn gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường kinh tế (xem Phụ lục 1). M&A không chỉ là lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro mà đặc biệt đối với ngành ngân hàng, hoạt động này cần được kiểm soát cũng như điều tiết chặt chẽ của Nhà nước. Bài toán M&A nói chung và trong ngành ngân hàng nói riêng cần ít nhất một lời giải đáp phù hợp. Vì thế, nó dẫn dắt chúng ta đến với các nguyên lý hữu ích về hợp tác và đầu tư. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích lời giải bài toán M&A theo nguyên lý Atabay, từ đó áp dụng vào M&A ngân hàng để lựa chọn giải pháp phù hợp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo mục tiêu củng cố địa vị trên thị trường tài chính, tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định và lâu dài.vi_VN
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. :$bĐHQGHNvi_VN
  dc.subjectNguyên lý Atabayvi_VN
  dc.subjectSáp nhập ngân hàngvi_VN
  dc.subjectMua lại ngân hàngvi_VN
  dc.subjectViệt Namvi_VN
  dc.titleVận dụng nguyên lý Atabay cho bài toán sáp nhập và mua lại ngân hàng ở Việt Namvi_VN
  dc.title.alternativeApplying the Atabay principle - Solution for problem solving of mergers and acquisitions in Vietnamese banking sectorvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Economics and Business


 • Bai 3. Dinh Viet Hoa, Nguyen Phu Ha.doc23.pdf
  • Size : 801,07 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :