Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến
dc.date.accessioned2012-12-12T02:18:58Z
dc.date.accessioned2015-08-29T02:21:03Z-
dc.date.available2012-12-12T02:18:58Z
dc.date.available2015-08-29T02:21:03Z-
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationtr. 1-9vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/802-
dc.description.abstractBài viết tập trung vào phân tích vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời tác giả cũng phân tích những rào cản hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của khu vực tư nhân ở các nước đang phát triển. So với các nguồn vốn khác mà khu vực tư nhân có thể tiếp cận, vốn ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng ở các nước đang phát triển bởi những ưu thế riêng có của hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó bài báo cũng phân tích chi tiết những nguyên nhân cản trở khả năng tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng ở các đang phát triển và trong đó tác giả đã làm rõ những rào cản thuộc về môi trường chính sách nói chung, môi trường tín dụng nói riêng. Do vậy, các giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng cần được tập trung vào việc cải cách doanh nghiệp Nhà nước, mở cửa hệ thống ngân hàng. Hơn nữa, các giải pháp cũng cần hướng tới tạo dựng môi trường tín dụng thuận lợi thông qua cơ chế cung cấp thông tin minh bạch, cải cách chính sách đất đai và thủ tục hành chính,…vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
dc.subjectTín dụngvi_VN
dc.subjectNgân hàngvi_VN
dc.subjectKinh tế tư nhânvi_VN
dc.subjectNước đang phát triểnvi_VN
dc.titleTín dụng ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triểnvi_VN
dc.title.alternativeBanking Credit for Private Sector in Developing Countriesvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Economics and Business


 • Bai 2. Tran Quang Tuyen.pdf
  • Size : 657,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến
  dc.date.accessioned2012-12-12T02:18:58Z
  dc.date.accessioned2015-08-29T02:21:03Z-
  dc.date.available2012-12-12T02:18:58Z
  dc.date.available2015-08-29T02:21:03Z-
  dc.date.issued2008
  dc.identifier.citationtr. 1-9vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/802-
  dc.description.abstractBài viết tập trung vào phân tích vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời tác giả cũng phân tích những rào cản hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của khu vực tư nhân ở các nước đang phát triển. So với các nguồn vốn khác mà khu vực tư nhân có thể tiếp cận, vốn ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng ở các nước đang phát triển bởi những ưu thế riêng có của hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó bài báo cũng phân tích chi tiết những nguyên nhân cản trở khả năng tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng ở các đang phát triển và trong đó tác giả đã làm rõ những rào cản thuộc về môi trường chính sách nói chung, môi trường tín dụng nói riêng. Do vậy, các giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng cần được tập trung vào việc cải cách doanh nghiệp Nhà nước, mở cửa hệ thống ngân hàng. Hơn nữa, các giải pháp cũng cần hướng tới tạo dựng môi trường tín dụng thuận lợi thông qua cơ chế cung cấp thông tin minh bạch, cải cách chính sách đất đai và thủ tục hành chính,…vi_VN
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
  dc.subjectTín dụngvi_VN
  dc.subjectNgân hàngvi_VN
  dc.subjectKinh tế tư nhânvi_VN
  dc.subjectNước đang phát triểnvi_VN
  dc.titleTín dụng ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triểnvi_VN
  dc.title.alternativeBanking Credit for Private Sector in Developing Countriesvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Economics and Business


 • Bai 2. Tran Quang Tuyen.pdf
  • Size : 657,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :