Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương-
dc.date.accessioned2012-12-12T07:40:35Z-
dc.date.accessioned2015-08-29T02:30:17Z-
dc.date.available2012-12-12T07:40:35Z-
dc.date.available2015-08-29T02:30:17Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationĐặng, T. H. (2010). Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh. Tập 26, tr. 94-104vi_VN
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/837-
dc.description.abstractThẻ điểm cân bằng là một công cụ quản lý hiệu suất sáng tạo và đa chiều đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức và công ty trên thế giới. Thẻ điểm cân bằng cung cấp một cơ cấu cho việc lựa chọn các chỉ số đánh giá hiệu suất quan trọng, bổ sung cho các biện pháp tài chính truyền thống, giúp các nhà quản trị quản lý và đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một tổ chức một cách toàn diện và đầy đủ, đồng thời liên kết được các hoạt động kiểm soát ngắn hạn với chiến lược và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng Thẻ điểm cân bằng còn rất khiêm tốn. Bài viết phân tích đánh giá một số thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp dịch vụ trong việc áp dụng Thẻ điểm cân bằng nhằm tạo ra những tiền đề cho phát huy điểm mạnh, tháo gỡ những khó khăn giúp đẩy mạnh việc áp dụng Thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh-
dc.subjectDoanh nghiệp dịch vụvi_VN
dc.subjectPhương thức quản lývi_VN
dc.subjectThẻ điểm cân bằngvi_VN
dc.titleÁp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Namvi_VN
dc.title.alternativeAn application of balanced scorecard in Vietnamese service businessesvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Economics and Business


 • Bai 4. Dang Thi Huong.pdf
  • Size : 793,33 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương-
  dc.date.accessioned2012-12-12T07:40:35Z-
  dc.date.accessioned2015-08-29T02:30:17Z-
  dc.date.available2012-12-12T07:40:35Z-
  dc.date.available2015-08-29T02:30:17Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationĐặng, T. H. (2010). Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh. Tập 26, tr. 94-104vi_VN
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/837-
  dc.description.abstractThẻ điểm cân bằng là một công cụ quản lý hiệu suất sáng tạo và đa chiều đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức và công ty trên thế giới. Thẻ điểm cân bằng cung cấp một cơ cấu cho việc lựa chọn các chỉ số đánh giá hiệu suất quan trọng, bổ sung cho các biện pháp tài chính truyền thống, giúp các nhà quản trị quản lý và đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một tổ chức một cách toàn diện và đầy đủ, đồng thời liên kết được các hoạt động kiểm soát ngắn hạn với chiến lược và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng Thẻ điểm cân bằng còn rất khiêm tốn. Bài viết phân tích đánh giá một số thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp dịch vụ trong việc áp dụng Thẻ điểm cân bằng nhằm tạo ra những tiền đề cho phát huy điểm mạnh, tháo gỡ những khó khăn giúp đẩy mạnh việc áp dụng Thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam.vi_VN
  dc.language.isovivi_VN
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi_VN
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh-
  dc.subjectDoanh nghiệp dịch vụvi_VN
  dc.subjectPhương thức quản lývi_VN
  dc.subjectThẻ điểm cân bằngvi_VN
  dc.titleÁp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Namvi_VN
  dc.title.alternativeAn application of balanced scorecard in Vietnamese service businessesvi_VN
  dc.typeArticlevi_VN
  Appears in Collections:Economics and Business


 • Bai 4. Dang Thi Huong.pdf
  • Size : 793,33 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :