16 tập thể và cá nhân của ĐHQGHN được tặng thưởng huân chương lao động hạng III

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/2149816 tập thể và cá nhân của ĐHQGHN được tặng thưởng huân chương lao động hạng III

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/21498