Lễ trao giải cuộc thi thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ năm 2006

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/21559Lễ trao giải cuộc thi thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ năm 2006

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/21559