Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Minh Giảng
dc.contributor.authorVũ Hoàng Giang, Đinh Thúy Hằng
dc.date.accessioned2011-04-27T09:06:00Z
dc.date.accessioned2015-08-18T02:44:18Z-
dc.date.available2011-04-27T09:06:00Z
dc.date.available2015-08-18T02:44:18Z-
dc.date.issued2009-01-14
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6143-
dc.description.abstractVi khuẩn sinh trưởng kỵ khí khử nitrat (Nitrate Reducing Bacteria - NRB) tại một số dạng môi trường sinh thái ở Việt Nam, cụ thể là thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được đánh giá về số lượng và mức đa dạng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng NRB cao nhất trong thủy vực nước ngọt và thấp nhất trong mẫu lấy từ bể xử lý nước thải. 12 chủng NRB được phân lập từ ba dạng môi trường sinh thái trên thể hiện tính đa dạng di truyền cao theo phân tích RFLP 16S rADN sử dụng hai enzyme HaeIII và MspI. Mẫu thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được sử dụng trong thí nghiệm làm giàu NRB với nguồn cơ chất Na-lactat và Na-benzoat. Phân tích điện di biến tính (DGGE) tập hợp NRB trong các mẫu làm giàu cho thấy tính đa dạng cao, trong đó Ochrobactrum và Paracoccus là hai nhóm vi khuẩn chiếm ưu thế ở mỗi tập hợp. Hai chủng đại diện Ochrobactrum sp. LF1 và Paracoccus sp. BB3 được phân lập và nghiên cứu khả năng loại bỏ nitrat trong môi trường nuôi cấyvi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại Học Quốc Gia Hà nộivi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ;25 (2009) 265-273
dc.subjectAnaerobic Nitrate Reducing Bacteriavi
dc.subjectRFLPvi
dc.subjectDGGEvi
dc.titleĐa dạng vi khuẩn khử nitrat trong một số môi trường sinh thái ở Việt Nam và các chủng đại diệnvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT


 • NRB_revised.pdf
  • Size : 480,14 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Minh Giảng
  dc.contributor.authorVũ Hoàng Giang, Đinh Thúy Hằng
  dc.date.accessioned2011-04-27T09:06:00Z
  dc.date.accessioned2015-08-18T02:44:18Z-
  dc.date.available2011-04-27T09:06:00Z
  dc.date.available2015-08-18T02:44:18Z-
  dc.date.issued2009-01-14
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6143-
  dc.description.abstractVi khuẩn sinh trưởng kỵ khí khử nitrat (Nitrate Reducing Bacteria - NRB) tại một số dạng môi trường sinh thái ở Việt Nam, cụ thể là thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được đánh giá về số lượng và mức đa dạng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng NRB cao nhất trong thủy vực nước ngọt và thấp nhất trong mẫu lấy từ bể xử lý nước thải. 12 chủng NRB được phân lập từ ba dạng môi trường sinh thái trên thể hiện tính đa dạng di truyền cao theo phân tích RFLP 16S rADN sử dụng hai enzyme HaeIII và MspI. Mẫu thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được sử dụng trong thí nghiệm làm giàu NRB với nguồn cơ chất Na-lactat và Na-benzoat. Phân tích điện di biến tính (DGGE) tập hợp NRB trong các mẫu làm giàu cho thấy tính đa dạng cao, trong đó Ochrobactrum và Paracoccus là hai nhóm vi khuẩn chiếm ưu thế ở mỗi tập hợp. Hai chủng đại diện Ochrobactrum sp. LF1 và Paracoccus sp. BB3 được phân lập và nghiên cứu khả năng loại bỏ nitrat trong môi trường nuôi cấyvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherĐại Học Quốc Gia Hà nộivi
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ;25 (2009) 265-273
  dc.subjectAnaerobic Nitrate Reducing Bacteriavi
  dc.subjectRFLPvi
  dc.subjectDGGEvi
  dc.titleĐa dạng vi khuẩn khử nitrat trong một số môi trường sinh thái ở Việt Nam và các chủng đại diệnvi
  dc.typeArticlevi
  Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT


 • NRB_revised.pdf
  • Size : 480,14 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :