Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLong Điền-
dc.date.accessioned2021-01-26T23:25:09Z-
dc.date.available2021-01-26T23:25:09Z-
dc.date.issued1944-
dc.identifier.citationLong Điền (1944). Một kiến giải về: Vấn đề tiếng ta. Tri Tân: Tạp chí văn hóa ra hàng tuần, Số 137 (06/04/1944), 14-16vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/101829-
dc.description.abstract"Trong quốc văn thường có những chữ gọi là bệnh tự, tức là những chữ có thể gán vào một ý thô tục, nên các nhà văn đứng đắn không mấy khi dùng nhầ, như chữ "trăng gió" trên đây, chữ "mây mưa", chữ "lầu xanh". Khi làm văn các bậc tiền hiền thường rất chú ý"vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTy Trị-sựvi
dc.relation.ispartofTri Tân: Tạp chí văn hóa ra hàng tuần-
dc.subjectTạp chí văn hóavi
dc.subjectTạp chí Tri Tânvi
dc.subjectQuốc vănvi
dc.subjectTiếng Việtvi
dc.titleMột kiến giải về: Vấn đề tiếng tavi
dc.typeJournal Articlevi
Appears in Collections:Tạp chí quý hiếm


 • 20210127061054.pdf
  • Size : 440,17 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorLong Điền-
  dc.date.accessioned2021-01-26T23:25:09Z-
  dc.date.available2021-01-26T23:25:09Z-
  dc.date.issued1944-
  dc.identifier.citationLong Điền (1944). Một kiến giải về: Vấn đề tiếng ta. Tri Tân: Tạp chí văn hóa ra hàng tuần, Số 137 (06/04/1944), 14-16vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/101829-
  dc.description.abstract"Trong quốc văn thường có những chữ gọi là bệnh tự, tức là những chữ có thể gán vào một ý thô tục, nên các nhà văn đứng đắn không mấy khi dùng nhầ, như chữ "trăng gió" trên đây, chữ "mây mưa", chữ "lầu xanh". Khi làm văn các bậc tiền hiền thường rất chú ý"vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherTy Trị-sựvi
  dc.relation.ispartofTri Tân: Tạp chí văn hóa ra hàng tuần-
  dc.subjectTạp chí văn hóavi
  dc.subjectTạp chí Tri Tânvi
  dc.subjectQuốc vănvi
  dc.subjectTiếng Việtvi
  dc.titleMột kiến giải về: Vấn đề tiếng tavi
  dc.typeJournal Articlevi
  Appears in Collections:Tạp chí quý hiếm


 • 20210127061054.pdf
  • Size : 440,17 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :