Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh hàng không chụp bằng máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ địa chính (thử nghiệm tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10325Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh hàng không chụp bằng máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ địa chính (thử nghiệm tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10325