Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Minh-
dc.date.accessioned2021-03-02T04:46:18Z-
dc.date.available2021-03-02T04:46:18Z-
dc.date.issued1944-
dc.identifier.citationNguyễn, V. M. (1944). Kính đáp ông Lê Văn trong báo "Quốc gia" số 2 về những chỗ nhầm ở Văn liệu Từ Điển. Tri Tân, Số 153 (03/08/1944), 10-11, 14-16vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/104385-
dc.description.abstract"Thoạt đọc hết giòng trên, trong bụng đã mừng được một vị ân nhân hạ cố chỉ dạy cho những chỗ nhầm trong sách, vì vốn tôi là một người đang tìm học nên ham biết, được ai chỉ bảo cho việc gì là vồn vã hoan nghênh ... "vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTy Trị-sựvi
dc.relation.ispartofTri Tân, Số 153 (03/08/1944)-
dc.subjectTạp chí văn hóavi
dc.subjectTạp chí Tri Tânvi
dc.subjectQuốc vănvi
dc.subjectNghiên cứu ngôn ngữvi
dc.titleKính đáp ông Lê Văn trong báo "Quốc gia" số 2 về những chỗ nhầm ở Văn liệu Từ Điểnvi
dc.typeJournal Articlevi
Appears in Collections:Tạp chí quý hiếm


 • 20210227105510.pdf
  • Size : 883,19 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Minh-
  dc.date.accessioned2021-03-02T04:46:18Z-
  dc.date.available2021-03-02T04:46:18Z-
  dc.date.issued1944-
  dc.identifier.citationNguyễn, V. M. (1944). Kính đáp ông Lê Văn trong báo "Quốc gia" số 2 về những chỗ nhầm ở Văn liệu Từ Điển. Tri Tân, Số 153 (03/08/1944), 10-11, 14-16vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/104385-
  dc.description.abstract"Thoạt đọc hết giòng trên, trong bụng đã mừng được một vị ân nhân hạ cố chỉ dạy cho những chỗ nhầm trong sách, vì vốn tôi là một người đang tìm học nên ham biết, được ai chỉ bảo cho việc gì là vồn vã hoan nghênh ... "vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherTy Trị-sựvi
  dc.relation.ispartofTri Tân, Số 153 (03/08/1944)-
  dc.subjectTạp chí văn hóavi
  dc.subjectTạp chí Tri Tânvi
  dc.subjectQuốc vănvi
  dc.subjectNghiên cứu ngôn ngữvi
  dc.titleKính đáp ông Lê Văn trong báo "Quốc gia" số 2 về những chỗ nhầm ở Văn liệu Từ Điểnvi
  dc.typeJournal Articlevi
  Appears in Collections:Tạp chí quý hiếm


 • 20210227105510.pdf
  • Size : 883,19 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :