Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
dc.contributor.authorBenakhon, XAYVOUT-
dc.date.accessioned2021-03-27T15:12:15Z-
dc.date.available2021-03-27T15:12:15Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier01050004839vi
dc.identifier.citationBenaXAYVOUT. (2021). Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Oudomxay, Lào. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode885010101-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108146-
dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận có liên quan; Nghiên cứu điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Xay, tỉnh Oudomxay; Nghiên cứu tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái huyện Xay, tỉnh Oudomxay; Đề xuất một số định hướng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái huyện Xay, tỉnh Oudomxay.vi
dc.format.extent101 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý Tài nguyênvi
dc.subjectDu lịch sinh tháivi
dc.subjectBảo vệ môi trườngvi
dc.subjectTỉnh Oudomxayvi
dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Oudomxay, Làovi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic333.72 BEN 2021-
dc.description.degreeQuản lý Tài nguyên và Môi trườngvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


Thumbnail
 • 01050004839.pdf
  • Size : 9,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
  dc.contributor.authorBenakhon, XAYVOUT-
  dc.date.accessioned2021-03-27T15:12:15Z-
  dc.date.available2021-03-27T15:12:15Z-
  dc.date.issued2021-
  dc.identifier01050004839vi
  dc.identifier.citationBenaXAYVOUT. (2021). Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Oudomxay, Lào. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode885010101-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108146-
  dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận có liên quan; Nghiên cứu điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Xay, tỉnh Oudomxay; Nghiên cứu tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái huyện Xay, tỉnh Oudomxay; Đề xuất một số định hướng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái huyện Xay, tỉnh Oudomxay.vi
  dc.format.extent101 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý Tài nguyênvi
  dc.subjectDu lịch sinh tháivi
  dc.subjectBảo vệ môi trườngvi
  dc.subjectTỉnh Oudomxayvi
  dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Oudomxay, Làovi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic333.72 BEN 2021-
  dc.description.degreeQuản lý Tài nguyên và Môi trườngvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


  Thumbnail
 • 01050004839.pdf
  • Size : 9,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :