Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
dc.contributor.authorSouknaly, Chanthakaly-
dc.date.accessioned2021-03-27T15:18:11Z-
dc.date.available2021-03-27T15:18:11Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier01050004840vi
dc.identifier.citationSouknaly, C. (2021). Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái huyện Ba Chiêng, tỉnh Champasak, Lào. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode885010101-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108147-
dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái; Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn tại huyện Ba Chiêng tỉnh Champsak; Nghiên cứu điều kiện kinh tế-xã hội và tài nguyên nhân văn cho phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn tại huyện Ba Chiêng tỉnh Champsak; Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số định hướng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Ba Chiêng, tỉnh Champasak.vi
dc.format.extent109 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lí tài nguyênvi
dc.subjectBảo vệ môi trườngvi
dc.subjectDu lịch sinh tháivi
dc.subjectTỉnh Champasakvi
dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch sinh thái huyện Ba Chiêng, tỉnh Champasak, Làovi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic333.72 SOU 2021-
dc.description.degreeQuản lí tài nguyên và môi trườngvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


Thumbnail
 • 01050004840.pdf
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
  dc.contributor.authorSouknaly, Chanthakaly-
  dc.date.accessioned2021-03-27T15:18:11Z-
  dc.date.available2021-03-27T15:18:11Z-
  dc.date.issued2021-
  dc.identifier01050004840vi
  dc.identifier.citationSouknaly, C. (2021). Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái huyện Ba Chiêng, tỉnh Champasak, Lào. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode885010101-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108147-
  dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái; Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn tại huyện Ba Chiêng tỉnh Champsak; Nghiên cứu điều kiện kinh tế-xã hội và tài nguyên nhân văn cho phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn tại huyện Ba Chiêng tỉnh Champsak; Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số định hướng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Ba Chiêng, tỉnh Champasak.vi
  dc.format.extent109 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lí tài nguyênvi
  dc.subjectBảo vệ môi trườngvi
  dc.subjectDu lịch sinh tháivi
  dc.subjectTỉnh Champasakvi
  dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch sinh thái huyện Ba Chiêng, tỉnh Champasak, Làovi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic333.72 SOU 2021-
  dc.description.degreeQuản lí tài nguyên và môi trườngvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


  Thumbnail
 • 01050004840.pdf
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :