Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Lam-
dc.date.accessioned2021-03-27T15:37:44Z-
dc.date.available2021-03-27T15:37:44Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier01050004843vi
dc.identifier.citationPhạm, T. L. (2021). Nghiên cứu đề xuất định hướng sử dụng hợp lý đất nông nghiệp ở phía đông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode885010101-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108150-
dc.description.abstractTổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng đất nông nghiệp. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng đất nông nghiệp khu vực phía Đông huyện Thanh Trì. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và biến động sử dụng đất của phía Đông huyện giai đoạn 2010- 2019. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp (hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính) phía Đông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đề xuất định hướng sử dụng hợp lý đất nông nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 phía Đông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.vi
dc.format.extent112 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý Tài nguyênvi
dc.subjectĐất nông nghiệpvi
dc.subjectSử dụng đất nông nghiệpvi
dc.subjectHuyện Thanh Trìvi
dc.titleNghiên cứu đề xuất định hướng sử dụng hợp lý đất nông nghiệp ở phía đông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nộivi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic333.76 PH-L 2021-
dc.description.degreeQuản lý Tài nguyên và Môi trườngvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


Thumbnail
 • 01050004843.pdf
  • Size : 8,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Lam-
  dc.date.accessioned2021-03-27T15:37:44Z-
  dc.date.available2021-03-27T15:37:44Z-
  dc.date.issued2021-
  dc.identifier01050004843vi
  dc.identifier.citationPhạm, T. L. (2021). Nghiên cứu đề xuất định hướng sử dụng hợp lý đất nông nghiệp ở phía đông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode885010101-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108150-
  dc.description.abstractTổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng đất nông nghiệp. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng đất nông nghiệp khu vực phía Đông huyện Thanh Trì. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và biến động sử dụng đất của phía Đông huyện giai đoạn 2010- 2019. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp (hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính) phía Đông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đề xuất định hướng sử dụng hợp lý đất nông nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 phía Đông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.vi
  dc.format.extent112 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý Tài nguyênvi
  dc.subjectĐất nông nghiệpvi
  dc.subjectSử dụng đất nông nghiệpvi
  dc.subjectHuyện Thanh Trìvi
  dc.titleNghiên cứu đề xuất định hướng sử dụng hợp lý đất nông nghiệp ở phía đông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nộivi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic333.76 PH-L 2021-
  dc.description.degreeQuản lý Tài nguyên và Môi trườngvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


  Thumbnail
 • 01050004843.pdf
  • Size : 8,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :