Nghiên cứu một vài peptid kháng khuẩn từ vi khuẩn lactic

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11177Nghiên cứu một vài peptid kháng khuẩn từ vi khuẩn lactic

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11177