Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Ái Việt-
dc.contributor.authorNgô, Doãn Lập-
dc.date.accessioned2016-05-30T04:16:53Z-
dc.date.available2016-05-30T04:16:53Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNgô, D. L. (2013). Tìm hiểu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể và phương pháp xây dựng khung kiến trúc tổng thể FEA cho Hawaii. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11303-
dc.description.abstractTổng hợp và làm rõ khái niệm Kiến trúc Tổng thể, cung cấp cái nhìn tổng quan về Kiến trúc Tổng thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kiến trúc Tổng thể cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tìm hiểu,tổng hợp và trình bày tổng quan một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc Tổng thể nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam như Zachman, TOGAF, FEA, VNU-ITI. Tìm hiểu kiến trúc tổng thể Hawaii được xây dựng dựa trên khung kiến trúc FEA. Đưa ra một số kiến nghị, đề xuất khi xây dựng kiến trúc Tổng thể cho các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Namen_US
dc.format.extent26 tr.-
dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
dc.subjectKiến trúc tổng thể FEA-
dc.subjectQuản lý hệ thống thông tin-
dc.subjectTin học-
dc.titleTìm hiểu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể và phương pháp xây dựng khung kiến trúc tổng thể FEA cho Hawaii : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chuyên nghành đào tạo thí điểmen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:ITI - Master Theses


 • Ngo Doan Lap.pdf
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Ái Việt-
  dc.contributor.authorNgô, Doãn Lập-
  dc.date.accessioned2016-05-30T04:16:53Z-
  dc.date.available2016-05-30T04:16:53Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNgô, D. L. (2013). Tìm hiểu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể và phương pháp xây dựng khung kiến trúc tổng thể FEA cho Hawaii. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11303-
  dc.description.abstractTổng hợp và làm rõ khái niệm Kiến trúc Tổng thể, cung cấp cái nhìn tổng quan về Kiến trúc Tổng thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kiến trúc Tổng thể cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tìm hiểu,tổng hợp và trình bày tổng quan một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc Tổng thể nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam như Zachman, TOGAF, FEA, VNU-ITI. Tìm hiểu kiến trúc tổng thể Hawaii được xây dựng dựa trên khung kiến trúc FEA. Đưa ra một số kiến nghị, đề xuất khi xây dựng kiến trúc Tổng thể cho các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Namen_US
  dc.format.extent26 tr.-
  dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
  dc.subjectKiến trúc tổng thể FEA-
  dc.subjectQuản lý hệ thống thông tin-
  dc.subjectTin học-
  dc.titleTìm hiểu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể và phương pháp xây dựng khung kiến trúc tổng thể FEA cho Hawaii : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chuyên nghành đào tạo thí điểmen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:ITI - Master Theses


 • Ngo Doan Lap.pdf
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :