Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Tùng-
dc.date.accessioned2016-05-30T07:59:26Z-
dc.date.available2016-05-30T07:59:26Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, H. T. (2016). Nghiên cứu thành phần Saponin và điều chế phức Saponin Phytosome của củ cây tam thất Panax Notoginseng trồng ở Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, 32 (1), 1-7.en_US
dc.identifier.issn0866-8612-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11351-
dc.description.abstractTam thất (Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen), một loại duợc liệu quý, là cây dặc hữu của vùng Tây Bắc và dã duợc trồng thành công, cho nang suất tốt và có giá trị kinh tế cao. Ở nuớc ta, cho dến nay các công bố về thành phần hóa thực vật, hoạt tính sinh học và tác dụng duợc lý của cây tam thất là rất ít và tản mạn; chua có nghiên cứu hệ thống về hóa thực vật làm co sở dữ liệu cho việc phân tích, kiểm nghiệm nguồn duợc liệu quý này cung nhu dể phát triển các ứng dụng của tam thất làm thuốc duới dạng bào chế hiện dại. Trên co sở dó chúng tôi thực hiện nghiên cứu thành phần saponin và diều chế phức saponin-phytosome của củ cây Tam thất P. notoginseng trồng ở Tây Bắc nuớc ta. Bằng các phuong pháp phân lập sắc ký và phân tích cấu trúc dùng phổ khối và cộng huởng từ hạt nhân thu duợc 5 hợp chất saponin bao gồm ginsenoside Rc, Rd, Re, Rb1 và Rg1 từ phân doạn giàu saponin của củ tam thất Tây Bắc. Từ phân doạn saponin, chúng tôi dã tổng hợp duợc phức phytosome saponin với hiệu suất cao là 88,76%. Kết quả phân tích cho thấy hàm luợng saponin tạo phức là hon 70%. Ðây là công bố dầu tiên ở nuớc ta về nghiên cứu diều chế phức phytosome của saponin tam thất.en_US
dc.description.sponsorshipChương trình khoa học và công nghệ trọng điểm Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắcen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược-
dc.subjectTam thấten_US
dc.subjectPanax notoginsengen_US
dc.subjectsaponinen_US
dc.subjectphytosomeen_US
dc.subjectTây Bắcen_US
dc.titleNghiên cứu thành phần Saponin và điều chế phức Saponin Phytosome của củ cây tam thất Panax Notoginseng trồng ở Tây Bắc Việt Namen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT


 • 02 Nguyen Huu Tung_TN.pdf
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Tùng-
  dc.date.accessioned2016-05-30T07:59:26Z-
  dc.date.available2016-05-30T07:59:26Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. T. (2016). Nghiên cứu thành phần Saponin và điều chế phức Saponin Phytosome của củ cây tam thất Panax Notoginseng trồng ở Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, 32 (1), 1-7.en_US
  dc.identifier.issn0866-8612-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11351-
  dc.description.abstractTam thất (Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen), một loại duợc liệu quý, là cây dặc hữu của vùng Tây Bắc và dã duợc trồng thành công, cho nang suất tốt và có giá trị kinh tế cao. Ở nuớc ta, cho dến nay các công bố về thành phần hóa thực vật, hoạt tính sinh học và tác dụng duợc lý của cây tam thất là rất ít và tản mạn; chua có nghiên cứu hệ thống về hóa thực vật làm co sở dữ liệu cho việc phân tích, kiểm nghiệm nguồn duợc liệu quý này cung nhu dể phát triển các ứng dụng của tam thất làm thuốc duới dạng bào chế hiện dại. Trên co sở dó chúng tôi thực hiện nghiên cứu thành phần saponin và diều chế phức saponin-phytosome của củ cây Tam thất P. notoginseng trồng ở Tây Bắc nuớc ta. Bằng các phuong pháp phân lập sắc ký và phân tích cấu trúc dùng phổ khối và cộng huởng từ hạt nhân thu duợc 5 hợp chất saponin bao gồm ginsenoside Rc, Rd, Re, Rb1 và Rg1 từ phân doạn giàu saponin của củ tam thất Tây Bắc. Từ phân doạn saponin, chúng tôi dã tổng hợp duợc phức phytosome saponin với hiệu suất cao là 88,76%. Kết quả phân tích cho thấy hàm luợng saponin tạo phức là hon 70%. Ðây là công bố dầu tiên ở nuớc ta về nghiên cứu diều chế phức phytosome của saponin tam thất.en_US
  dc.description.sponsorshipChương trình khoa học và công nghệ trọng điểm Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắcen_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược-
  dc.subjectTam thấten_US
  dc.subjectPanax notoginsengen_US
  dc.subjectsaponinen_US
  dc.subjectphytosomeen_US
  dc.subjectTây Bắcen_US
  dc.titleNghiên cứu thành phần Saponin và điều chế phức Saponin Phytosome của củ cây tam thất Panax Notoginseng trồng ở Tây Bắc Việt Namen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT


 • 02 Nguyen Huu Tung_TN.pdf
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :