Chẩn đoán Bodertella Pertussis trực tiếp từ bệnh phẩm lâm sàng bằng phương pháp khuyếch đại gen tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11370Chẩn đoán Bodertella Pertussis trực tiếp từ bệnh phẩm lâm sàng bằng phương pháp khuyếch đại gen tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11370